Standardutveckling · SIS/TK 426

Biologiska vattenundersökningar

Biologiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten). Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
ISO 19977, Water quality - Toxicity test based on root elongation in floating lettuce seeds
ISO 19982, Water quality - Toxicity test based on root re-growth in Lemna
ISO 23196, Water Quality - Calculation of biological equivalence concentrations (BEQ)
EN N 1157, Vattenundersökningar - Provtagning av e-DNA i akvatiska miljöer
ISO 5667-9, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 9:Vägledning för provtagning av marina vatten
ISO 24295, Water quality - Determination of the dioxin-like potential of water and wastewater - Method using in vitro mammalian cell-based reporter gene assay
ISO 4979, Water quality — Aquatic toxicity test based on root re-growth in Lemna minor
EN 13946, Vattenundersökningar - Vägledning för provtagning och förbehandling av bentiska kiselalger från sjöar och vattendrag
EN ISO 19040-1, Water quality - Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Part 1: Yeast estrogen screen
EN ISO 19040-2, Water quality - Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Part 2: Yeast estrogen screen
EN ISO 19040-3, Water quality - Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Part 3: In vitro human cell-based reporter gene assay
EN ISO 4979, Water quality — Aquatic toxicity test based on root re-growth in Lemna minor
Visa fler Visa färre
Utgivet 72 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 426/AG, Fiskpassager
Deltagare 11 företag och organisationer
Aquabiota Water Research Abwr AB, STOCKHOLM
Fortum Sverige AB, SOLNA
Karlstads universitet, Karlstad
MIX Research, Uppsala
SLU Sötvattenslaboratoriet, DROTTNINGHOLM
SMHI Göteborg, VÄSTRA FRÖLUNDA
Svenskt Vatten AB, BROMMA
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Inst. för vatten och miljö, UPPSALA
Sydkraft Hydropower AB, LAHOLM
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
Vattenfall AB, Research & Development, Jokkmokk
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 5, Biological methods
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
ISO/TC 147/SC 6/WG 16, Sampling for microplastics
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 2, Biological methods co-ordination group
CEN/TC 230/WG 21, Invertebrates
CEN/TC 230/WG 23, Aquatic macrophytes and algae
CEN/TC 230/WG 24, Fish monitoring
CEN/TC 230/WG 25, Water body characteristics
CEN/TC 230/WG 26, Quality assurance
CEN/TC 230/WG 27, Marine ecological methods
CEN/TC 230/WG 28, DNA and eDNA methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se