Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 13124-1

Fönster, dörrar och jalusier - Säkerhet vid explosion - Provningsmetod - Del 1: Stötvågskammare

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Explosionsskydd (13.230) Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskindrivna dörrar för persontrafik, SIS/TK 179/AG 09

Internationell titel: Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method - Part 1: Shock tube

Artikelnummer: STD-30459

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 1

Ikraftsätter: EN 13124-1