Standard Svensk standard · SS-EN 13123-1

Fönster, dörrar och jalusier - Säkerhet vid explosion - Krav och klassindelning - Del 1: Stötvågskammare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13123-1

Fönster, dörrar och jalusier - Säkerhet vid explosion - Krav och klassindelning - Del 1: Stötvågskammare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the criteria which windows, doors and shutters shall satisfy toachieve a classification when submitted to the test method described in EN 13124-1.This European Standard concerns a method of test against blast waves generated by using a shocktube facility to simulate a high explosive detonation in the order of 100 kg to 2 500 kg TNT atdistances from about 35 m to 50 m.This European Standard is applicable to blast overpressure generated in a shock tube test facilityused to simulate a high explosive detonation on windows, doors and shutters, complete with theirframes and infills, for use in both internal and external locations in buildings. It gives no informationon the explosion resistance capacity of the wall or other surrounding structure.

Ämnesområden

Explosionsskydd (13.230) Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13123-1

Fönster, dörrar och jalusier - Säkerhet vid explosion - Krav och klassindelning - Del 1: Stötvågskammare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification - Part 1: Shock tube

Artikelnummer: STD-30458

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 24