Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 19139:2009

Geografisk information - Metadata - implementering med XML-schema (ISO/TS 19139:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 19139:2009

Geografisk information - Metadata - implementering med XML-schema (ISO/TS 19139:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Teknisk specifikation som beskriver ett XML-schema för implementering av metadatastandarden [SS-EN ISO 19115-1, SS-EN ISO 19115-2]. Revidering pågår.

XML-schemat finns tillgängligt för nedladdning. Se även SIS-ISO/TC 19115-3.
Specifikationen vänder sig till den som vill kunna utbyta metadata för geodata.
Revidering pågår.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Läs mer om: Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

Omfattning
This Technical Specification defines Geographic MetaData XML (gmd) encoding, an XML schema implementation derived from ISO 19115.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 19139:2009

Geografisk information - Metadata - implementering med XML-schema (ISO/TS 19139:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata - XML schema implementation (ISO/TS 19139:2007)

Artikelnummer: STD-71681

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-13

Antal sidor: 124

Ersätter: SIS-ISO/TS 19139:2007