Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19115-3:2016

Geografisk information - Metadata - Del 3: XML-schemaimplementering för grundläggande begrepp (ISO/TS 19115-3:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19115-3:2016

Geografisk information - Metadata - Del 3: XML-schemaimplementering för grundläggande begrepp (ISO/TS 19115-3:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Teknisk specifikation som anger XML-scheman och så kallade Schematron regler för validering av XML-dokument som innehåller metadata enligt ISO 19115-1 och ISO 19115-2. En tidigare teknisk specifikation, ISO/TS 19139:2007, angav också sådana XMLscheman men ISO/TS 19115-3 innehåller vissa anpassningar, särskilt kring XML namespace. Det medför att XML-kodning enligt ISO/TS 19139 måste göras om något, och den tekniska specifikationen anger därför ett transformeringsskript för detta.

ISO/TS 19115-3 innehåller också regler för omvandling av UML-modeller till XML-scheman samt kompletteringar av UML-modellerna i ISO 19115-1 och ISO 19115-2 så att reglerna kan tillämpas.

Standarden vänder sig till utvecklare av applikationer för validering av metadata och till standardutvecklare.

Läs mer om den tekniska specifikationen på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

Omfattning
This document defines an integrated XML implementation of ISO 19115-1, ISO 19115-2, and concepts from ISO/TS 19139 by defining the following artefacts:a) a set of XML schema required to validate metadata instance documents conforming to conceptual model elements defined in ISO 19115-1, ISO 19115-2, and ISO/TS 19139;b) a set of ISO/IEC 19757-3 (Schematron) rules that implement validation constraints in the ISO 19115-1 and ISO 19115-2 UML models that are not validated by the XML schema;c) an Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) for transforming ISO 19115-1 metadata encoded using the ISO/TS 19139 XML schema and ISO 19115-2 metadata encoded using the ISO/TS 19139-2 XML schema into an equivalent document that is valid against the XML schema defined in this document.This document describes the procedure used to generate XML schema from ISO geographic information conceptual models related to metadata. The procedure includes creation of an UML model for XML implementation derived from the conceptual UML model.This implementation model does not alter the semantics of the target conceptual model, but adds abstract classes that remove dependencies between model packages, tagged values and stereotypes required by the UML to XML transformation software, and refactors the packaging of a few elements into XML namespaces. The XML schema has been generated systematically from the UML model for XML implementation according to the rules defined in ISO/TS 19139 or ISO 19118.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19115-3:2016

Geografisk information - Metadata - Del 3: XML-schemaimplementering för grundläggande begrepp (ISO/TS 19115-3:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata - Part 3: XML schema implementation for fundamental concepts (ISO/TS 19115-3:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022806

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-10

Antal sidor: 80