Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 11:2011

Textilhandboken

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 11:2011

Textilhandboken
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta är den omarbetade upplagan av Textilhandboken, (HSS rapport nr 6 som bygger på Spri Textilhandbok, Spri rapport). Textilhandboken ger information om textilhanteringen för vårdgivare inom följande områden: — Tvätt och textilförsörjning — Textila material — Textilhantering — Standarder för sjukvårdstextilier — Certifiering/CE-märkning — Miljöaspekter Textilhandboken vänder sig i första hand till handläggare av textilfrågor för vård och textilserviceföretagverksamhet samt leverantörer av textiltjänster till vården.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 11:2011

Textilhandboken
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332

Internationell titel: Health care textiles - Guide lines

Artikelnummer: STD-81665

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-09-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-TR 11:2005