Standardutveckling · SIS/TK 332

Sjukvårdstextilier

Kommittén utvecklar standarder för patient- och personalkläder, vårdbäddens produkter och brandegenskaper för madrasser. Kommittén arbetar främst med svenska nationella standarder som specificerar krav för produkter och material för sjukvårdstextilier samt tillhörande tillskärningsmönster.

Nytt om standarder för sjukvårdstextilier

SIS tekniska kommitté SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier har under 2020 arbetat med och publicerat fyra nya utgåvor av standarder för personalplagg inom sjukvården. Engelska versioner finns inkluderade.

Standarderna det gäller är följande:

SS 8760119:2020 – Sjukvårdstextilier - Byxa med benmudd för personal

SS 8760120:2020 – Sjukvårdstextilier - Byxa för personal

SS 8760121:2020 – Sjukvårdstextilier - Blus för personal

SS 8760123:2020 – Sjukvårdstextilier - Klänning för personal

Möt ny ordförande Annika Sandell

Annika Sandell, Product Manager på Martinson, är ordförande sedan årsskiftet 2019/2020. Här svarar hon på några frågor.

Läs mer

Hur ser du på användningen av standarderna för sjukvårdstextilier som nu publicerats?

–  Dessa fyra plaggstandarder för personalkläder är bland de mest frekvent använda. Publiceringen av standarderna kommer att underlätta både för upphandlare och för tillverkare. Föregångarna var nästan 30 år gamla och i stort behov uppdatering för att möta dagens krav om funktion och passform. Brister i de tidigare utgåvorna har gjort att varje tillverkare har tvingats göra egna mönsterjusteringar vilket inte längre kommer att behövas. Även på materialsidan har det hänt mycket de senaste åren så det var viktigt att se över kraven och öppna upp för utvecklingen av nya material och kompositioner.

Har standardiseringsarbetet påverkats under pandemin?

– Standardiseringsarbetet är viktigare än någonsin och omställningen till enbart digitala möten har visat sig vara positivt, med tidsbesparing och effektiva möten där fler haft möjlighet att delta. Vi har sett en ökad efterfrågan på vissa av våra standarder. Ett exempel är standarden för skyddsrock för personal i flergångsmaterial som inte varit så högt prioriterad tidigare på grund av att den i hög utsträckning ersatts av engångsalternativ.

Vad händer närmast framöver?

– Pandemin har gjort att prioriteringarna i vår kommitté har ändrats om. Vi har nu påbörjat det omfattande arbetet med att revidera standarden SS 8760126 -Skyddsrock för personal. Parallellt kommer vi även att skapa en helt ny standard för olika varianter av mössor i flergångsmaterial till sjukvården.


Varför standardisera?

Den 16 december 2020 höll vi ett webinar om Hälsa, vård och omsorg - Varför standardisera? Tema på det första är samhällsnytta, kvalitetssäkring och innovation om du missade tillfället. Nästa webinar är 4 februari 2021. Välkommen att anmäla dig här>> 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan
Arbetar nu med 2 standarder
SS 8760004, Produkter för vårdbäddar - Allmänna bestämmelser - Egenskaper, provning och kontroll
CEN/TS 14237, Textilier för vård- och omsorgsenheter
Nyheter
Utgivet 58 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
TvNo Textilservice AB, Norrköping
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Att delta i kommittén

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

3 kommittéer som minimerar luftburen smitta i operationsrummet

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@sis.se.invalid

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se.invalid