Standard Svensk standard · SS 817332:2021

Fönster - Infästning av karmar av trä - Provning, klassindelning och val av infästningsdon

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 817332:2021

Fönster - Infästning av karmar av trä - Provning, klassindelning och val av infästningsdon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar en provningsmetod och en klassindelning för justerbara och ej
justerbara infästningsdon för fönster som omfattas av SS-EN 14351-1 med karmar av trä.
Detta dokument
− specificerar en provningsmetod för fastställande av lastupptagande förmåga hos
infästningsdon till fönster med karmar av trä,
− anger en metod för att klassificera infästningsdon till fönster med karmar av trä baserat på
infästningsdonens lastupptagande förmåga.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Dörrar och fönster (92.300.90) Fönster (94.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 817332:2021

Fönster - Infästning av karmar av trä - Provning, klassindelning och val av infästningsdon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskindrivna dörrar för persontrafik, SIS/TK 179/AG 09

Internationell titel: Windows - Fixing of wooden frames - Testing, classification and selection of fixing device

Artikelnummer: STD-80032247

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-11-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 817326 , SS 817332