Standard Svensk standard · SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna Europastandard identifierar materialoberoende prestandaegenskaper, utom egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage, som är tillämpliga för fönster (inklusive takfönster, takfönster medutvändigt brandmotstånd samt fönsterdörrar), ytterdörrar för persontrafik (och dess enheter, inklusive ramlösa glasdörrar och dörrar för utrymningsvägar) och fönsterparti.

Egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage för persontrafik och öppningsbara fönster omfattas av SS-EN 16034.

Denna Europastandard gäller för:

a) fasta fönster eller fasta ljusinsläpp, manuellt manövrerade eller maskindrivna fönster och fönsterdörrar, och fönsterparti för montering i vertikala väggöppningar samt takfönster för montering i tak, kompletta med:

1) eventuella tillhörande beslag
2) eventuella tätningslister
3) eventuella glasade öppningar
4) med eller utan integrerade fönsterluckor och/eller fönsterluckslådor och/eller persienner och manuellt manövrerade eller maskindrivna fönster, takfönster, fönsterdörrar eller fönsterparti som är
5) helt eller delvis glasade, inklusive eventuell icke-transparent fyllning
6) fasta eller delvis fasta eller öppningsbara med en eller flera bågar (t.ex. med gångjärn, rundsvängande, pivåhängda, glidhängda).

b) manuellt manövrerade ytterdörrar för persontrafik med släta dörrblad eller med panel, kompletta med:

1) eventuella integrerade överljus
2) eventuella angränsande delar som ryms inom en karm för att monteras i en enda väggöppning.

Fönstren som omfattas av denna standard utvärderas inte angående deras förmåga till öppning (att öppna).

De produkter som omfattas av denna Europastandard utvärderas inte med avseende på användning i bärande konstruktioner.

Denna Europastandard gäller inte för:

takljusinsläpp enligt EN 1873 och EN 14963;
glasfasader enligt EN 13830; 
portar och grindar för användning i industriell eller kommersiell miljö eller     garageportar enligt EN 13241; 
innerdörrar för persontrafik enligt prEN 14351-2; 
rotationsdörr; 
Maskindrivna dörrar för persontrafik enligt EN 16361; 
fönster som avses vara del av en invändig skiljevägg.

Omfattning
Denna Europastandard identifierar materialoberoende prestandaegenskaper, utom egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage, som är tillämpliga för fönster (inklusive takfönster, takfönster medutvändigt brandmotstånd samt fönsterdörrar), ytterdörrar för persontrafik (och dess enheter, inklusive ramlösa
glasdörrar och dörrar för utrymningsvägar) och fönsterparti.

Egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage för persontrafik och öppningsbara fönster omfattas av SS-EN 16034.

Denna Europastandard gäller för:

a) fasta fönster eller fasta ljusinsläpp, manuellt manövrerade eller maskindrivna fönster och fönsterdörrar, och fönsterparti för montering i vertikala väggöppningar samt takfönster för montering i tak, kompletta med:

1) eventuella tillhörande beslag
2) eventuella tätningslister
3) eventuella glasade öppningar
4) med eller utan integrerade fönsterluckor och/eller fönsterluckslådor och/eller persienner och manuellt manövrerade eller maskindrivna fönster, takfönster, fönsterdörrar eller fönsterparti som är
5) helt eller delvis glasade, inklusive eventuell icke-transparent fyllning
6) fasta eller delvis fasta eller öppningsbara med en eller flera bågar (t.ex. med gångjärn, rundsvängande, pivåhängda, glidhängda).

b) manuellt manövrerade ytterdörrar för persontrafik med släta dörrblad eller med panel, kompletta med:
1) eventuella integrerade överljus
2) eventuella angränsande delar som ryms inom en karm för att monteras i en enda väggöppning.

Fönstren som omfattas av denna standard utvärderas inte angående deras förmåga till öppning (att öppna).

De produkter som omfattas av denna Europastandard utvärderas inte med avseende på användning i bärande konstruktioner.

Denna Europastandard gäller inte för:
 takljusinsläpp enligt EN 1873 och EN 14963;
 glasfasader enligt EN 13830;
 portar och grindar för användning i industriell eller kommersiell miljö eller garageportar enligt EN 13241;
 innerdörrar för persontrafik enligt prEN 14351-2; rotationsdörr;
 Maskindrivna dörrar för persontrafik enligt EN 16361;
 fönster som avses vara del av en invändig skiljevägg.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar och fönster (92.300.90) Fönster (94.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

Artikelnummer: STD-80000899

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-19

Antal sidor: 80

Finns även på: SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Ersätter: SS-EN 14351-1:2006+A1:2010