Nyhet · 2020-03-11

Västervik har ISO 9001-certifierat hela kommunen

Västervik har fått ett kvitto på sitt arbete. Nu är de certifierade mot ISO 9001 som för två år sedan implementerades i kommunens alla verksamheter. - Det blir lättare att uppfylla krav och nå de mål och uppdrag som finns genom systematiken i systemet, säger kommundirektör Anders Björlin.

Västerviks Rådhus

Hela Västervik kommun började jobba systematiskt och strukturerat med kvalitetsledning i ett gemensamt ledningssystem 2017 då ni implementerade ISO 9001. Berätta om bakgrunden till det beslutet.
Bakgrunden var att man såg ett behov av att skapa en bättre koncernsamverkan, få till en bättre styrning och ledning, skapa mer ordning och reda samt en organisation som systematiskt och effektivt arbetar med ständiga förbättringar. Tidigare utvecklades varje verksamhet mer för sig själv och helhetsperspektivet blev inte lika tydligt.

Vad betyder implementeringen och certifieringen för er som jobbar i verksamheten?
Väldigt många olika saker, men några exempel. Det blir lättare för chefer och medarbetare, när det finns uppstyrda processer, tillgängliga styrdokument där och då de behövs. Det leder till ett mer systematiskt arbete där roller, ansvar och befogenheter blir tydligare. Vi vill att det ska vara lättare att förstå sin egen roll i organisationen.

Vi får också en mycket bättre bild av vad vi presterar i ett koncernperspektiv, vad som är våra risker och vilka möjligheter vi har. Ledningssystemet skapar en organisation som dels hittar saker som inte fungerar men också en organisation som vågar vända på stenarna och hantera dem.

Och för medborgarna i kommunen?
Vi tror också att arbetssättet leder till en ökad rättssäkerhet i hanteringen av våra processer. För medborgarnas del så möter de förhoppningsvis mer ”en kommun” en organisation som alltid har ett kundfokus och bryr sig mindre om organisatoriska gränser. De ska möta en organisation som inte utvecklar varje del för sig själv utan en koncern som har ett helhetsperspektiv på de tjänster, service och produkter som levereras.

Vad är dina råd till andra kommuner, vad är fördelarna med att implementera och certifiera hela kommunen mot ISO 9001?
Det finns en stor styrka i att skapa en starkare koncernsamverkan. Det skapar mycket goda förutsättningar för ett effektivt utvecklingsarbete internt. Det blir lättare att uppfylla krav och nå de mål och uppdrag som finns genom systematiken i systemet. Det bidrar till en kultur med ett starkt kundfokus och en ökad vi-känsla.

Läs även: Västerviks kommun väljer ISO 9001


Anders Björlin, kommundirektör Västervik

”Medborgarna ska möta en organisation som inte utvecklar varje del för sig själv utan en koncern som har ett helhetsperspektiv.”

Anders Björlin
kommundirektör Västervik

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Utbildningen ger dig en introduktion till kvalitetsledning och förklarar nyttan med ett kvalitetsledningssystem. Genomgången av fokusområden i ISO 9001 gör att du får förståelse för innehållet i standarden och insikt om vad den innebär i praktiken.

Standardisering inom kvalitetsledning (SIS/TK 304)

Närbild på trådar i vävstols som systematiskt och strukturerat väv still tyg

Alla organisationer strävar efter att bli mer effektiva och lönsamma för att nå hållbar framgång. För att lyckas med det behöver organisationen arbeta strukturerat, målinriktat och aktivt med kvalitetsledning. Som stöd finns ISO 9001 och ISO 9000-serien, världens mest framgångsrika standarder inom kvalitetsledning.

Läs mer om kvalitetsledning på SIS/TK 304 sida.