Nyhet · 2019-04-02

Standarder för fortsatta rejäla vintrar i Östersund

2030 ska Östersund bli en fossilfri kommun. Arbetet drivs med hjälp av två miljöledningssystem, ISO 14001 och EMAS. – Standarderna ger oss en struktur som består även när personer byts ut, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Porträtt av Anders Wennerberg
Miljö och klimat är extra viktigt eftersom naturen och riktiga vintrar är en del av Östersunds och Jämtlands attraktionskraft. Därför genomsyrar miljöledningssystemen hela arbetet från politiken ut i verksamheterna.

– Politikerna har blivit mer involverade. Inriktning och budget läggs fast i fullmäktige och implementeras och följs upp i förvaltningarna. Det är en struktur som följer med över valen och gör att vi arbetar mer långsiktigt, anser Anders.

Att Östersund följer två standarder har sin förklaring. Kommunen är certifierad för ISO 14001, men även registrerat för EMAS hos Naturvårdsverket. I långa stycken är standarderna likalydande. Den viktigaste skillnaden är att EMAS kräver offentlig miljöredovisning, vilket ligger i linje med det kommunala uppdraget.

Certifieringen enligt ISO 14001 betyder att arbetet kontrolleras av en extern revisor. En invändning kan vara att kommunen redan har revision. Enligt Anders kompletterar de båda varandra och är inte utbytbara.

– Revisionerna enligt ISO 14001 är värdefulla och avvikelserna som hittas är sådant som vi lär oss av och gör det lättare att nå våra mål, säger han.

En kommun styrs av allehanda lagar, regler och standarder. Det låter som upplagt för kollisioner. Därför har Östersund även övergripande ledningssystem som till sin struktur påminner om ISO 9001. Dessutom håller man på att införa system för dokument- och ärendehantering.

– Ordning och redan är förutsättningar för att vi ska nå våra mål, konstaterar Anders.

En viktig del av varje ledningsstandard är uppföljning. Hur ligger Östersund till i förhållande till de åtta miljö- och klimatmål som kommunfullmäktige fastställt, med utgångspunkt från Agenda 2030?

– På vissa områden ligger vi före och på andra har vi mer att göra. Men vi vet var vi är och vart vi ska, svarar Anders Wennerberg.

Text: Janne Näsström


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Ett finger som pekar på en bubbla bland grönska

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom miljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.