Utbildningar inom miljöledning – ISO 14001

Miljön är idag en viktigare fråga än någonsin. Med ständigt nya och ökande miljöproblem växer kraven från kunder, brukare och även från myndighetshåll, att företag och organisationer ska kunna visa att de tar sitt miljöansvar. Vi erbjuder flera utbildningar på olika nivåer för att ert företag ska öka effektiviteten med ett väl fungerande miljöledningssystem.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Få guidning i ISO 14001

Vi vill underlätta ditt användande av miljöledningsstandarden, ISO 14001:2015.
Få guidning i standarden och svar på dina frågor.

Grund

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 1 - Grund

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 1 - Grund - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 15 - 21 dec
Online, 14 - 18 mar

Fortsättning

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 2 - Fördjupning -Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 28 mar - 1 apr
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 17 feb
Online, 27 apr
Stockholm, 17 maj
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 17 mar
Stockholm, 3 maj
Online, 7 jun