Nyhet · 2019-06-10

Standarder bidrar till att Norsjö kan möta kraven

Det nya dricksvattendirektivet från EU skapar problem för små kommuner i norr.

Svartvitt porträtt på Elin Andersson
– Många av de regler som vi måste följa är inte anpassade till vår verklighet, säger Elin Andersson, teknisk chef i Norsjö kommun i Västerbotten.

Dricksvattendirektivet är bara ett exempel på regler som skjuter över målet. Som exempel måste kommunerna komplettera sina avloppsreningsverk med biologiska steg. Det har Norsjö redan gjort där det krävs.

– Samtidigt vet vi att investeringen för vissa kommuner ger en begränsad miljönytta, beroende på vårt kalla klimat och lilla befolkning, säger Elin.

Det finns dispensmöjligheter, som förhandlats fram av länderna i Alperna, men det är kopplat till höjd över havet, trots att undantaget beror på just det som Elin nämner. Men för Norsjö och grannkommunerna hjälper det inte att befinna sig i en likartad klimatzon. Inte ens det högst belägna reningsverket i Sverige uppfyller kraven.

Norsjö kommun är till ytan två tredjedelar av Blekinge. Här bor runt 4 000 personer. Med samma befolkningstäthet som Blekinge hade det varit 100 000. Man samarbetar med nio andra inlandskommuner under namnet Region 10 inom vilken det bor strax under 50 000 personer på 62 600 kvadratkilometer. Det är 70 procent av hela Götaland.

Trots radikalt andra förutsättningar är lagar och regler samma. Det gäller till exempel vatten och avlopp som ska genomgå samma behandling som i stora kommuner. För att lyckas med det har Norsjö åtta vattenverk, åtta avloppsreningsverk och elva avloppspumpsstationer, vilka sköts av tre anställda. Hela den tekniska förvaltningen har 18 medarbetare.

Men hur är det möjligt att lösa uppgiften under dessa förhållanden? Lösningen är samarbete med grannkommunerna och inom Region Västerbotten om bland annat vatten- och avloppsfrågor. Dessutom är standarder till stor hjälp.

– Det är nödvändigt för oss att luta oss mot standarder, för att vi ska vara säkra på att varor och tjänster uppfyller de krav som vi i vår tur måste följa, säger Elin Andersson.

Men samarbete och standarder löser inte allt. Ett kommande krav är att kommunerna ska samla in organiskt avfall, vilket i sin tur kan användas för t ex produktion av biogas. Det finns en biogasanläggning i Skellefteå en timme bort. Men i glest befolkade Norsjö blir det inte särskilt mycket avfall. Väntar man för att fylla upp en lastbil, blir väntetiden så lång att rötningen till biogas inte fungerar.

Text: Janne Näsström


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Ett finger som pekar på en bubbla bland grönska

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom miljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.