Nyhet · 2019-04-02

Standard bättre än en massa skall-krav

Upphandlingar av IT-system till skolan blir allt mer detaljerade, med flera hundra skall-krav som i vissa fall inte ens är relevanta.

Elsie Isaksson, Bid Manager på Skola24
– Det är enklare och bättre att beskriva önskade funktioner och hänvisa till svensk standard, säger Elsie Isaksson, Bid Manager på Skola24.

Skola24 utvecklar system för bland annat schemaläggning, elevers närvaro eller frånvaro, omdömen och rapporter. Det är ett snabbt växande område där branschföreningen Swedish Edtech Industry har ett 80-tal medlemmar.

– Ingen av oss utvecklar allt i egen regi, säger Elsie. Det finns till exempel bara ett fåtal leverantörer av elevregister som vi andra hämtar uppgifter från.

Följden blir att varje lärplattform består av produkter från olika håll, vilket har fått kommunerna att bli allt mer specificerade i sina förfrågningsunderlag. Vissa skickar ut 50 sidor med detaljerade tekniska frågor och kraven blir allt fler, rekordet för Skola24 är 499 skall-krav i en enda förfrågan.

– En stor del av dem var inte relevanta för upphandlingen, utan kopierade från andra kommuner, berättar Elsie.

Ett återkommande krav är också att en leverantör ska offerera hela skolans IT-system, vilket i dagsläget faller på att ingen kan göra det, annat än genom att ta in andra som underleverantörer.

Men hur ska kommunerna göra? Enligt Elsie borde de inrikta sig på vilka funktioner anbudet ska innehålla. När det gäller behoven är kommunerna proffs. När det gäller tekniken så finns guidelines och standarder på olika nivåer som leverantörerna har koll på.

Invändningen är att gällande svensk standard SS 12000, som publicerades i början av 2018, ännu inte är heltäckande. En teknisk kommitté, SIS/TK450, arbetar med den mer omfattande version två som beräknas vara klar hösten 2019. Här finns leverantörerna representerade och det arbetas för fullt med att programvaror ska kommunicera obehindrat med varandra.

Text: Janne Näsström