Nyhet · 2019-06-10

Med EGIL blir hanteringen av digitala läromedel enklare

Nu testar Ängelholms kommun EGIL i skarpt läge. Det är en säker metod för att enklare hantera digitala användarkonton i skolans värld.

Porträtt av Bengt Wällstedt

– Vi utgår från standarden SS 12000, säger Bengt Wällstedt, IT-samordnare på huvuduppdrag lärande och familj i Ängelholm.

Allt fler läromedel är digitala och eleverna hämtar dem direkt från förlagen. Hanteringen skiljer sig mellan förlag och kommuner, men är delvis manuell och skapar merarbete för lärarna.

– Det är också tveksamt om hanteringen av personuppgifter uppfyller GDPR, säger Bengt.

Ängelholms kommun ligger långt framme i digitaliseringen av skolan. Därför var man tidigt med när Internetstiftelsen tog initiativet till skolfederation, som är ett samarbete mellan skolor och leverantörer för administration av elevernas inloggning. Det ska räcka med att eleven loggar in en gång för att få tillgång till alla relevanta tjänster. Samtidigt minskar administrationen för skolans personal.

Nästa steg är att koppla in läromedelsförlagen. Det är bakgrunden till projektet EGIL vilket drivs av föreningen Sambruk, där medlemmarna är kommuner. Ängelholm tog ledartröjan och nu finns programvaran EGIL.

– Vi har genomfört några pilotförsök. Nu kör vi skarpt, i första steget med Gleerups förlag, berättar Bengt.

EGIL hämtar uppgifter om de elever som ingår i urvalet till en viss läromedelstjänst och skickar dem till förlaget. Programmet håller även reda på när elever slutar och liknande, vilket minskar administrationen.

– EGIL kan beskrivas som en profil av SS 12000. Vi har använt ett urval av objekt och attribut och har inte någonstans gått utanför standarden, säger Bengt.

Satsningen är i sin tur ett svar på den nationella digitaliseringsstrategin som är beslutad av regeringen. Strategin kommer in sin tur att leda till att landets kommuner går samman i liknande satsningar och att det utvecklas flera standarder för området. Standarder skapar också en enhetlighet till gagn för eleverna.

HÄR hittar du mer information om SS 12000, EGIL och arbetet med standarder inom utbildningsområdet. Och HÄR om utbildningsverksamheten i Ängelholms kommun.

Text: Janne Näsström


Utbildningar på SIS

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.

Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.