Nyhet · 2017-11-15

Kvalitetsledning kan betyda livskvalitet

Den här veckan pågår Kvalitetsmässan i Göteborg - Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. SIS finns på plats och berättar om kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och den nya Äldrestandarden.

I januari i år kom en korrigerad version av den så kallade Äldrestandarden, SS 872500:2015. Standarden kan användas som stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster, till exempel som underlag vid upphandling, utbildning eller tillsyn. Syftet är att säkerställa en god och trygg omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Men vad innebär det egentligen? Den frågan har vi ställt till mässbesökaren Jonas Sundling som är kvalitetsutvecklare i Danderyds kommun.

Vad handlar kvalitet i äldreomsorgsverksamheter om tycker du?

Kvalitet är egentligen sunt förnuft. Att alla medarbetare har samma mål och arbetssätt gör att vi kan skapa hög och jämn leverans i arbetet vilket ger trygghet i omsorgen. Det betyder till exempel att brister kan åtgärdas snabbare. När något inte fungerar kan man med hjälp av ett kvalitetsledningssystem felsöka, och enligt min erfarenhet ligger problemet ofta i ett tidigare led i processen.

Och de äldres behov, hur kan kvalitetsledning bidra till bättre livskvalitet för människor?

I slutändan handlar kvalitetsledning inom äldreomsorgen om att frigöra med tid för att finnas där för de äldre. Det gör man genom att fördela resurser på rätt sätt i verksamheten och att det inte är några otydligheter i organisationen. Är arbetet effektivt planerat och utfört finns det tid för att höja livskvaliteten för de äldre. Livskvalitet menar jag ligger i hur man upplever vardagen. Även om du är sjuk har du oftast kvar någon förmåga, som ger välbefinnande att få använda. Att få vara med och vika tvätt eller duka middagsbordet fint är minst lika viktigt som utflykter eller andra större aktiviteter. Men det kräver som sagt att personalen har möjlighet att låta vardagssysslorna ta lite längre tid i anspråk.

Hur stöttar standarderna i kvalitetsledningsarbetet?

ISO 9001 är ett stort stöd i kvalitetsledningsarbetet. Men ju mer verksamhetsanpassad standarden är desto bättre. Jag menar att man sparar minst sex månader i arbete bara på att ha Äldrestandarden som utgångsläge i kvalitetsledningen. Det handlar om information och hänsyn till allt från de lagar och regler som gäller i äldreomsorgen till olika behov och processer som är specifika för äldreomsorgen.

 


”Kvalitetsledning inom äldreomsorgen handlar om att frigöra med tid för att finnas där för de äldre”

Jonas Sundling, kvalitetsutvecklare i Danderyds kommun som är i Göteborg på Kvalitetsmässan. 

SS 872500 - Äldrestandarden

Äldrestandarden, kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.

ISO 9001 - Kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.