Nyhet · 2019-06-10

ISO 9001 är demokratiskt och inget hokus-pokus

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 låter som något bestämt från ovan. Verkligheten är den motsatta.

Färgporträtt av Lillemor Hanell
– Standardisering är en väldigt demokratisk process, säger Lillemor Hanell, projektledare i Västra Götalandsregionen och ordförande för den tekniska kommitté inom SIS som utvecklar ISO 9001.

Kommittén heter TK 304 och är den svenska delen av det internationella samarbetet om standarden. Inom sig har den grupper som arbetar med kompletterande standarder, till exempel service excellence och riktlinjer för att hantera medarbetares delaktighet.

Medlemmarna kommer från offentlig sektor och näringsliv, från små och stora organisationer. Även den idéburna sektorn är med. Syftet är att enas om skrivningar som fungerar i verkligheten. Sedan samordnas de svenska synpunkterna med det internationella standardarbetet.

– På så sätt får vi in olika perspektiv och till sist når vi konsensus om en ny version, säger Lillemor.

ISO 9001 uppdateras ungefär vart femte år, för att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen. En av de stora förändringarna kom år 2000 då standarden blev tydligare processinriktad. Den nu gällande versionen heter ISO 9001:2015. Arbetet med nästa har påbörjats.

En viktig kugge i maskineriet är Swedac, en statlig myndighet med ansvarig för ackreditering, vilket är den högsta nivån av kvalitetssäkring. Det är t ex Swedac som granskar de kvalitetsrevisorer som i sin tur kontrollerar certifierade företag och organisationer. Swedac är medlem i den tekniska kommittén för ISO 9001 och var värd för kommitténs möte i maj.

En viktig del av arbetet är att enas om begrepp, så att alla menar samma sak. Det räcker inte med att svenskarna är eniga, begreppen ska i översättning ha samma betydelse i alla de länder där ISO 9001 används.

– Det ständiga förbättringsarbetet gör ISO 9001 relevant och nödvändigt för allt fler, konstaterar Lillemor Hanell.
Även Region Norrbotten är medlem i kommittén. Där är driftorganisationen sedan 2008 certifierad för kvalitetsledning enligt ISO 9001. Dan-Christer Nilsson är kvalitetsstrateg.

– ISO 9001 är inget hokus-pokus. Det är att det är en kravstandard, lite av en piska på oss att göra som vi har bestämt, anser han.

Arbetet i kommittén tycker han är givande, även om det blir många remisser och diskussioner.
– Det viktigaste för mig är att lära av andra och ta del av andras verkligheter.

För regionens del anser han att det viktigaste med ISO 9001 är att man har fått in ett processtänkande i organisationen med tydliga överlämningar och där erfarenheter dokumenteras. Det pågående arbetet med nästa version är också ett stöd i Region Norrbottens utveckling med nära förestående robotisering och användning av artificiell intelligens, AI.

Läs mer om ISO 9001.
Läs mer om tekniska kommittén som arbetar med kvalitetsledningssystem.

Text: Janne Näsström


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.