Nyhet · 2019-04-02

– Arbetet i kommittén är intressant och lärorikt

Vad ska barn kallas i skolans IT-system? Elev, inskriven, individ eller vad? Alla varianter används idag och behovet av standardisering är stort. Det är uppgiften för en teknisk kommitté inom SIS.

2018 släpptes en svensk standard inom området, SS 12000. Den beskriver i huvudsak gränssnittet mellan skoladministration, tjänstefördelning och schemaläggning, med tonvikt på scheman. Fördelarna blev genom standarden så tydliga att arbetet med en utvecklad version startade.

– Vi räknar med att den befintliga standarden ska publiceras i utvecklad version under hösten 2019, berättar projektledaren Bengt Rydstedt på SIS.

Men det är inte SIS som utvecklar själva standaren, det gör skolor, kommuner och leverantörer tillsammans i en teknisk kommitté. I det här fallet heter den SIS/TK450/AG10 Gränssnitt för informationsutbyte i skolan.

Den tekniska kommittén för version två av SS 12 000 samlad, i verkliga livet och via nätverk.

Den tekniska kommittén för version två av SS 12 000 samlad, i verkliga livet och via nätverk. 

– Ursprunget är Sambruk som är ett samarbete mellan flera kommuner, berättar Ingrid Martens från Skola24 i Falköping, en av leverantörerna i den tekniska kommittén.

Under några timmar deltog vi i ett av kommitténs sammanträden, som en fluga på väggen. Vad som diskuterades var kodningar och vägledningen i standarden. Platsen var SIS konferenscentrum i Stockholm, men två deltagare var med på distans.

En av de uppkopplade var Gunnar Bergman, verksamhetsutvecklare för IT på utbildningsförvaltningen i Jönköping och representant för Sambruk.

– Det finns ett starkt intresse från kommunerna av att skapa standarder. Om vi idag har ett 15-tal integrationer mellan olika skolsystem, kommer tio att försvinna när version två av SS 12000 börjar användas. Framöver kommer allt mer att digitaliseras, vilket i sin tur ökar behoven av standard, säger han.

Slående vid kommitténs möte var öppenheten mellan företag som annars är konkurrenter. Men här delade man med sig av tekniska uppgifter och diskuterade fram gemensam kod för att de olika delsystemen obehindrat ska kunna kommunicera med varandra.

– Det är ett öppet klimat i gruppen, vilket gör arbetet intressant och lärorikt, bekräftar Kent Nilsson från Tieto i Skellefteå.

En delförklaring är att ingen har allt inom IT-system för skolan. Dessutom gör kommunernas upphandlingar att olika leverantörer måste samsas och på ett så smidigt sätt som möjligt samutnyttja samma data, utan att uppfinna hjulet varje gång.

– Det finns guidelines, men i praktiken blir det mycket lappa och laga mellan systemen. säger Palle Girgensohn från Ping Pong i Stockholm, ytterligare en leverantör.

IT för lärande är ett snabbt växande område. Ovanpå det prioriterar regeringen skolans digitalisering. Branschorganisationen Swedish Edtech Industry har över 80 medlemsföretag och fler tillkommer hela tiden, i takt med att allt mer av skolans arbete digitaliseras, hela vägen från schemaläggning, närvaro och betygssättning till lärande.

Utan en genomarbetat standard, som alla berörda är överens om, får digitaliseringen inte den önskade effekten. Med ett öppet och standardiserat gränssnitt kan dessutom nya produkter och leverantörer växa fram.

Det är vad den tekniska kommittén SIS/TK450/AG10 arbetar med.
SIS Swedish Standards Institute driver cirka 300 tekniska kommittéer och är sekretariat för de internationella ISP-standarderna.

Text: Janne Näsström


Utbildningar inom informationssäkerhet

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom informationssäkerhet så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.