Utbildningar inom intern revision – ISO 19011

En man och en kvinna i vita kläder, mannen tittar ned och kvinnan ler mot kameran

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller mejla till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundutbildning

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 14 - 15 dec
Göteborg, 9 - 10 feb
Stockholm, 9 - 10 feb
Stockholm, 10 - 11 maj
Malmö, 11 - 12 maj
Göteborg, 16 - 17 maj
Stockholm, 13 - 14 jun
Intern revision - grundutbildning - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 8 - 15 dec
Online, 20 - 27 jan
Online, 14 - 22 feb
Online, 29 mar - 5 apr
Online, 3 - 10 maj
Online, 1 - 8 jun

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 27 apr
Online, 12 maj
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 17 mar
Stockholm, 3 maj
Online, 7 jun
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag