Standardutveckling · SIS/TK 318

Informationssäkerhet

Dagens samhälle kräver säkra metoder för kommunikation, identifikation och integritet. Den elektroniska kommunikationen har blivit etablerad och fortsätter att utvecklas. Det övergripande målet med SIS arbete inom informationssäkerhetsområdet är att skapa förutsättningar för rätt säkerhet i samhälle och näringsliv genom att informationssäkerhetsstandarder är det naturliga valet för styrt informationssäkerhetsarbete

För att detta skall vara möjligt krävs grundstandarder från vilka man kan bygga vidare i form av olika applikationer och ledningssystem. Industrin, myndigheter, organisationer och privatpersoner - i stort sett alla har idag behov av lösningar och standarder för till exempel nätverkssäkerhet, nyckelhantering och kryptering.

Påverka nationellt och internationellt

Genom aktivt deltagande i det internationella såväl som det nationella standardiseringsarbetet bidrar intressenterna till att sä­ker hantering av samhällets och näringslivets information underlättas. Svenska krav på och behov av säkerhet inom informationsteknik tillgodoses genom aktiv påverkan på det internationella standardiseringsarbetet inom kommittérna "IT Security Techniques" och "Fraud countermeasures".

Ett värdefullt arbete

Standardiseringen inom informationssäkerhetsområdet skapar förutsättningar för rätt säkerhet i samhället genom att standarderna ger krav och praktisk vägledning för informationssäkerhetsarbete. Standarderna är ett effektivt stöd för alla företag och organisationer som är beroende av sin information. Genom standarder för säker informationshantering kan ledningssystem och säkerhetsåtgärder etableras för till exempel nätverkssäkerhet, åtkomstkontroll och kryptering. En enhetlig terminologi underlättar kommunikation och bidrar till en säkrare informationshantering. Standarderna kan användas av myndigheter med särskilt ansvar för informationssäkerhet, såväl som av företag och organisationer som vill förbättra sin säkerhet.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Informationssäkerhet. Våra deltagare i kommittén består bland annat av informationssäkerhetsansvariga, IT-revisorer, säkerhetskonsulter, säkerhetschefer från myndigheter och företag. Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Arbetar nu med 111 standarder
ISO/IEC FDIS 19896-1, IT security techniques - Competence requirements for information security testers and evaluators - Part 1: Introduction, concepts and general requirements
ISO/IEC 19989, Evaluation of presentation attack detection for biometrics
ISO/IEC 20897, Information·technology·-·Security·techniques·- Security requirements, test and evaluation methods for physically unclonable functions for generating nonstored security parameters
ISO/IEC DIS 29184, Information technology -- Online privacy notices and consent
ISO/IEC DIS 27551, Information technology - Requirements for attribute-based unlinkable entity authentication
ISO/IEC DIS 21878, Information technology - Security techniques - Security guidelines for design and implementation of virtualized servers
ISO/IEC 27001, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav
ISO/IEC DIS 27050-3, Information technology - Security techniques - Electronic discovery - Part 3: Code of Practice for electronic discovery
ISO/IEC 29115:2013/Amd 1, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Tillit för objektsautentisering- Tillägg
ISO/IEC FDIS 27050-2, Information technology - Electronic discovery - Part 2: Guidance for governance and management of electronic discovery
ISO/IEC DIS 10116.2, Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher
ISO/IEC DIS 24761, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Autenticering av biometrisk[t genererad] information
ISO/IEC DIS 20547-4, Information technology - Big data reference architecture - Part 4: Security and privacy
ISO/IEC 27005:2011/Cor 1, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riskhantering för informationssäkerhet - rättelse 1
ISO/IEC DIS 27102, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för hantering av informationssäkerhet för cyberförsäkringar
ISO/IEC 14888-3:2016/Cor 1, Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 3: Discrete logarithm based mechanisms
ISO/IEC 20008-2:2013/Cor 1, Information technology - Security techniques - Anonymous digital signature - Part 2: Mechanisms using a group public key
ISO/IEC 18014-2:2009/Cor 1, Information technology - Security techniques - Time stamping services - Part 2: Mechanisms producing independent tokens
ISO/IEC 18033-3:2010/Amd 2, Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 3: Block ciphers - Amendment 2
ISO/IEC DIS 27035-3, Information technology - Information security incident management - Part 3: Guidelines for ICT incident response operations
ISO/IEC 27070, Information technology - Security techniques - Security requirements for establishing virtualized roots of trust
ISO/IEC 27034-4, Information technology - Security techniques - Application security - Part 4: Validation and verification
ISO/IEC 23264, Information Technology - Security Techniques - Redaction of Authentic Data
ISO/IEC 27030, Information technology - Security techniques - Guidelines for security and privacy in Internet of Things (IoT)Title missing
ISO/IEC TS 27101, Information technology - Security techniques - Cybersecurity - Framework development guidelines
ISO/IEC 29192-2/Amd 1, Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 2: Block ciphers - Amendment 1: LEA
ISO/IEC 29192-7, Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 7: Broadcast authentication protocols
ISO/IEC 18033-3:2010/Amd 1, Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 3: Block ciphers - Amendment 1: Kuznyechik
ISO/IEC 19989-1, Information technology - Security techniques - Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems - Part 1: Framework
ISO/IEC 27045, Big data security and privacy - Processes
ISO/IEC 27553, Information technology - Security techniques - Security requirements for authentication using biometrics on mobile devices
ISO/IEC 27554, Application of ISO 31000 for assessment of identity management-related risk
ISO/IEC 27032, IT Security Techniques - Cybersecurity - Guidelines for Internet Security
ISO/IEC 15408-1, Information Technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model
ISO/IEC 15408-2, Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components
ISO/IEC 15408-4, Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 4: Framework for the specification of evaluation methods and activities
ISO/IEC 15408-5, Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 5: Pre-defined packages of security requirements
ISO/IEC 18045, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Metodik för evaluering av IT-säkerhet
ISO/IEC 23837-1, Information technology security techniques - Security requirements, test and evaluation methods for quantum key distribution - Part 1: Requirements
ISO/IEC 27071, Information technology - Security techniques - Security recommendations for establishing trusted connection between device and service
ISO/IEC 27556, Information technology - User-centric framework for the handling of personally identifiable information (PII) based on privacy preferences
ISO/IEC 27019:2017/COR 1, Information technology — Security techniques — Information security controls for the energy utility industry — Draft technical corrigendum 1
ISO/IEC 23837-2, Information technology security techniques - Security requirements, test and evaluation methods for quantum key distribution - Part 2: Evaluation and testing methods
ISO/IEC 27022, Information technology - Security techniques - Guidance on ISMS processes
ISO/IEC 19772:2009/Amd 1, Information technology - Security techniques - Authenticated encryption - Amendment 1
ISO/IEC 24036, Information technology - Security techniques - Secure management and preservation of documents through digital systems - Certified mail
ISO/IEC 19989-2, Information security — Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems — Part 2: Biometric recognition performance
ISO/IEC 27004:2016/Cor 1, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Styrning av informationssäkerhet - Mätning - Teknisk rättning 1
ISO/IEC 24391, Information technology - Security techniques - Guidelines for IoT-domotics security and privacy
ISO/IEC 24392, Information technology - Security techniques -Security reference model for Industrial Internet Platform (IIP)
ISO/IEC 27046, Information technology - Big data security and privacy - Implementation guidelines
ISO/IEC 27021:2017/Amd 1, Information technology — Security techniques — Competence requirements for information security management systems professionals — Amendment 1
ISO/IEC TS 24462, Ontology for ICT Trustworthiness Assessment
ISO/IEC TR 24485, Information technology - Security techniques - Security properties, test and evaluation guidance for white box cryptography
ISO/IEC 20009-3, Information security — Anonymous entity authentication — Part 3: Mechanisms based on blind signatures
EN ISO/IEC 29151, Information technology - Security techniques - Code of practice for personally identifiable information protection
EN ISO/IEC 24760-2, Information Technology - Security Techniques - A Framework for Identity Management - Part 2: Reference architecture and requirements
EN ISO/IEC 24760-3, Information technology - Security techniques - A framework for identity management - Part 3: Practice
ISO/IEC 27557, Organizational privacy risk management
EN ISO/IEC 27007, Vägledning för revision av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27007:2017)
ISO/IEC 27002, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder
ISO/IEC 27099, Information Technology — Security techniques — Public key infrastructure — Practices and policy framework
ISO/IEC 29192-8, Information security — Lightweight cryptography — Part 8: Authenticated encryption
ISO/IEC 24745, Information technology — Security techniques — Biometric information protection
ISO/IEC 27402, Cybersecurity — IoT security and privacy — Device baseline requirements
ISO/IEC 27040, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Lagringssäkerhet
ISO/IEC 27558, Information security, cybersecurity and privacy protection — Requirements for bodies providing audit and certification of privacy information management systems according to ISO/IEC 27701 in combination with ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27559, Privacy enhancing data de-identification framework
ISO/IEC 11770-3:2015/Amd 2, Dataskydd - Nyckeladministration - Mekanismer vid användning av asymmetriska tekniker - Tillägg 2
EN ISO/IEC 27010, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Hantering av informationssäkerhet vid sektorsövergripande och interorganisatorisk kommunikation (ISO/IEC 27010:2015)
ISO/IEC 14888-4, Information technology — Security techniques — Digital signatures with appendix — Part 4: Stateful hash-based mechanisms
ISO/IEC 27560, Privacy technologies — Consent record information structure
ISO/IEC 18033-7, Information technology — Security techniques — Encryption algorithms — Part 7: Tweakable block ciphers
ISO/IEC 20008-3, Information technology — Security techniques — Anonymous digital signatures — Part 3: Mechanisms using multiple public keys
ISO/IEC 4922-1, Information security — Secure multiparty computation — Part 1: General
ISO/IEC 4922-2, Information security — Secure multiparty computation — Part 2: Mechanisms based on secret sharing
ISO/IEC 4983, Information technology — Security techniques — Remedial Systems Updating
ISO/IEC 20009-3, Information technology — Security techniques — Anonymous entity authentication — Part 3: Mechanisms based on blind signatures concepts
ISO/IEC 20897-2, Information technology — Information security, cybersecurity and privacy protection — Security requirements and test methods for physically unclonable functions for generating non-stored security parameters — Part 2: Test and evaluation methods
ISO/IEC 29184, Information technology — Online privacy notices and consent
ISO/IEC 11770-8, Information technology — Security techniques — Key management — Part 8: Password-based key derivation
ISO/IEC 29128, Information security — Verification of cryptographic protocols
ISO/IEC 5188, Information Technology — Security Techniques — Guidelines for network virtualization scurity(NVS)
ISO/IEC 5189, Information technology — Information security incident management — Part 4: Coordination
ISO/IEC 27005, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riskhantering för informationssäkerhet
ISO/IEC 27013, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för integrerat införande av ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 20000-1
ISO/IEC 27031, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för kontinuitetsberedskap inom informations - och kommunikationsteknologi
EN 17529, Dataskydd och integritet genom design och som standard
ISO/IEC 15946-5, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Kryptografiska teknik[er] baserad[e] på elliptiska kurvor - Del 5: Generering av elliptiska kurvor
EN ISO 15408-4, Informationsteknik - Säkerhetstekniker -
EN ISO 15408-5, Informationsteknik - Säkerhetstekniker -
ISO/IEC 23264-2, Information security — Redaction of authentic data — Part 2: Redactable signature schemes based on asymmetric mechanisms
ISO/IEC 29134:2017/Cor 1, Information technology — Security techniques — Guidelines for privacy impact assessment — Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 27035-1, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Styrning och hantering av informationssäkerhetsincidenter - Del 1:
ISO/IEC 27035-2, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Styrning och hantering av informationssäkerhetsincidenter - Del 2:
ISO/IEC 27561, Information technology — Security techniques — Privacy operationalisation model and method for engineering (POMME)
IEC 62443--2-4, Information technology - Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers
ISO/IEC 27400.3, Informationsteknik - ....
ISO/IEC 27036-2, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 2: Allmänna krav
ISO/IEC 24760-2, Information Technology - Security Techniques - A Framework for Identity Management - Part 2: Reference architecture and requirements
ISO/IEC 24760-3:2016/CD Amd 1, Information technology - Security techniques - A framework for identity management - Part 3: Practice — Amendment 1
ISO/IEC 29146:2016/CD Amd 1, Information technology - Security techniques - A framework for access management - Amendment 1
ISO/IEC 20008-2:2013/CD Amd 2, Information technology - Security techniques - Anonymous digital signature - Part 2: Mechanisms using a group public key — Amendment 2
EN 17640, Fast utvärderingsmetod för cybersäkerhet för ICT produkter
ISO/IEC 27006-1, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet - Del 1: Generell
ISO/IEC 27036-3, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 3: Riktlinjer för informations- och kommunikationssäkerhet i leverantörskedjor
ISO/IEC 27011, Informationsteknik - Säkerhetstekniker -Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder, baserad på ISO/IEC 27002, för telekomsektorn
ISO/IEC 5895, Information security — Multi-party coordinated vulnerability disclosure and handling
ISO/IEC 27021:2017/FDAmd 1, Information technology — Security techniques — Competence requirements for information security management systems professionals — Amendment 1: Addition of ISO/IEC 27001:2013 clauses or subclauses to competence requirements
EN ISO 27007, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för revision av ledningssystem för informationssäkerhet
EN 17740, Krav på professionella profiler relaterade till behandling av personuppgifter och skydd
Visa fler Visa färre
Utgivet 56 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 318/AG 11, LIS
SIS/TK 318/AG 41, Säkerhetsåtgärder och tjänster
Deltagare 3 företag och organisationer
Ericsson AB Två, Stockholm
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, Täby
Stöttepelarna AB, Solna
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Reserapporter
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem (04) IT-säkerhet (35.030)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SS-ISO/IEC 27003:2018

Ny standard ska ge bättre dataskydd

Nu finns en ny, efterlängtad ISO-standard som ska bidra i organisationers dataskyddsarbete och hantering av personuppgifter.

Den nya standarden, ISO 27701, blir ytterligare en pusselbit i standardserien som finns för informationssäkerhet.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Lindberg
Projektledare
anders.lindberg@sis.se.invalid

Fredrik Stenberg
Projektassistent
fredrik.stenberg@sis.se.invalid