Standardutveckling · SIS/TK 269

Information för byggande och förvaltning

TK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt

Arbetet i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning bidrar till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggandet genom att ta fram standarder och andra produkter som underlättar kommunikation mellan aktörer genom en enhetlig informationshantering i byggprocessens alla skeden.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning samarbetar med de internationella kommittéerna CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) och ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) samt ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation.

Kommittén utvecklar och förvaltar också nationella standarder som kompletterar dem som tas fram i CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Information för byggande och förvaltning. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 31 standarder
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
ISO 8560:1986/A1, Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
SS 32202, Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
, Information container for data drop (ICDD)
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering, construction and use
EN , --
SS 32222, Byggritningar - Ritningsförteckningar
Exchange structure for product data templates, Exchange structure for product data templates and product data sheets based on ISO 16739-1 Part 1: Basic structures
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
ISO 12006-3, Strukturering av information om byggnadsverk - Del 3: Ramverk för objektorienterad information
EN 17632, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Semantisk modellering och länkning (SML)
ISO/TR 22845, Resilience of buildings and civil engineering works
CEN/TR , BIM in infrastructure - standardization need and recommendations
CEN/TR 17741, Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
ISO 19650-4, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Del 4: Informationsutbyte
EN ISO 19650-4, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Del 4: Informationsutbyte
EN 17549-2, Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 2: Configurable construction objects and requirements
ISO 12911, Framework for building information modelling (BIM) guidance
ISO/TR 5202, Buildings and civil engineering works — Building resilience strategies related to public health emergencies — Compilation of relevant information
ISO 6284, Byggdokumentation - Redovisning av tillåtna avvikelser
ISO 19650-6, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 6: Health and Safety
EN ISO 19650-6, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 6: Health and Safety
EN ISO 12006-3, Strukturering av information om byggnadsverk - Del 3: Ramverk för objektorienterad information
ISO 6707-3, Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 3: Hållbarhetstermer
ISO 4931-1, Buildings and civil engineering works — Principles, framework and guidance for resilience design — Part 1: Adaptation to climate change
ISO 29481-3, Building information modelling - Information delivery manual - Part 3: Model View Definitions
EN ISO 29481-3, Building information models - Information delivery manual - Part 3: Data schema and code (ISO/DIS 29481-3:2021)
EN , Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets - Data templates based on European standards and technical specifications
ISO 7817, Byggnadsinformationsmodellering - Nivåer för informationsbehov - Begrepp och principer
Visa fler Visa färre
Utgivet 48 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsprojektering (94) Ritteknik (01.100) Ritteknik allmänt (01.100.01) Byggnadsritningar (01.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nina Schröder
Projektledare
0704 269 875
nina.schroder@sis.se.invalid

Andreas Mannberg
Projektledare
andreas.mannberg@sis.se.invalid

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se.invalid