Standardutveckling · SIS/TK 234

Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar

Att koppla på ett släp på ett lätt eller tungt vägfordon är vanligt i dagens samhälle när transport av tungt och/eller skrymmande gods skall utföras. Det är även vanligt att man använder dragkroken på lätta fordon som ett fäste för diverse utrustning som t.ex. cykelhållare. Man förstår då att standarder kring drag, släp och dragkrok är viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Sedan många år har det arbetats med standarder inom områdena dragkopplingar på tunga och lätta fordon samt standarder för modulfordon där flera släp kopplas på efter varandra. Dessa standarder tas fram med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och fordon. Som ett resultat av detta arbete finns idag ett flertal standarder inom området, t.ex. för hållfasthetsprovning av drag, utbytbarhet, stabilitetsanordningar. Den tekniska utvecklingen kräver också nya standarder, för t.ex. automatiska kopplingsanordningar för tunga fordon där el, data, hydraulic och mekanik kan kopplas ihop utan manuella ingrepp.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
ISO 11154, Vägfordon - Taklastbärare
ISO 1726-3, Vägfordon - Mekaniska kopplingar mellan dragfordon och påhängsvagnar - Del 3: Fordringar på påhängsvagnens kontaktyta mot vändskiva
ISO 5216, Commercial road vehicles — Ball races — Interchangeability
ISO 6563, Rear load carrier for wheeled vehicle and its trailer — Requirements and test methods
Visa fler Visa färre
Utgivet 55 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Mont Blanc Industri AB, DALSJÖFORS
Thule Sweden AB, HILLERSTORP
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
VBG Group Truck Equipment AB, VÄNERSBORG
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 40, Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailers
ISO/TC 22/SC 40/WG 1, Mechanical couplings
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 7, Supplementary grip devices
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Vill du delta?

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se