Standardutveckling · SIS/TK 232

Fritidsbåtar (under 24 m)

Säkerheten är A och O till sjöss! Tack vare den internationella standardiseringen finns ett effektivt instrument för att uppfylla kraven på säkerhet och kvalitet. För den svenska båtindustrin, som är tekniskt avancerad och exportberoende, innebär standardiseringen möjligheter att producera tillräckligt långa serier av sina båtmodeller.

Standardiseringsarbetet omfattar olika typer av fritidsbåtar upp till 24 m. Arbetsprogrammet är mycket omfattande med tydligt fokus på säkerhet. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktivet 2013/53/EU Recreational craft and personal watercraft, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, vilket skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, och stödjer därmed den svenska exportmarknaden.  

Genom att använda standarder inom området bidrar man också till FN:s hållbara mål för rent vatten (mål 6) och livet i vatten (mål 14).

SIS/TK 232 skapare ett forum för svenskt agerande och stor påverkansmöjlighet i den europeiska och internationella standardiseringen, CEN/TC 464 och ISO/TC 188 Small Craft.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
EN ISO 11812, Båtar - Vattentäta eller snabblänsande recesser och sittbrunnar
ISO 13590, Båtar - Vattenskotrar - Krav på konstruktion- och systeminstallation
EN ISO 12216, Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet
ISO 10592, Båtar - Fjärrhydrauliska styrsystem
ISO 15085, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord
ISO 21487.2, Båtar - Fast installerade bränsletankar för bensin- och dieselbränsle
EN ISO 21487, Båtar - Fast installerade bränsletankar för bensin- och dieselbränsle
ISO 9094, Båtar - Brandskydd
EN ISO 10592, Båtar - Fjärrhydrauliska styrsystem
ISO 10088, Båtar - Fast monterade bränslesystem
ISO 9650-1, Båtar - Uppblåsbara livflottar - Del 1: Typ I och II
EN ISO 10088, Båtar - Fast monterade bränslesystem
EN ISO 9094, Båtar - Brandskydd
EN ISO 13590, Båtar - Vattenskotrar - Krav på konstruktion- och systeminstallation
EN ISO 12217-1, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 1: Icke seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
ISO 12217-1, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 1: Icke seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
EN ISO 12217-2, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 2: Seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
ISO 12217-2, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 2: Seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
EN ISO 12217-3, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 3: Båtar med skrovlängd under 6 meter
ISO 12217-3, Båtar - Bedömning och kategoriindelning av stabilitet och flytbarhet - Del 3: Båtar med en skrovlängd under 6 meter
ISO 10087, Båtar - Skrovindelning - Märkningssystem
ISO 6017, Small craft — Guidelines for auto watertight ventilation shutdown system
ISO 11591:2020/Amd 1, Båtar - Sikt från styrplats i motorbåtar - Tillägg 1
ISO 6185-3, Uppblåsbara båtar - Del 3: Båtar med en skrovlängd mindre än 8 m och motoreffekt på 15 kW eller mer
EN ISO 6185-3, Uppblåsbara båtar - Del 3: Båtar med en skrovlängd mindre än 8 m och motoreffekt på 15 kW eller mer
EN ISO 10087, Båtar - Båtidentifiering - Märkningssystem
Visa fler Visa färre
Utgivet 75 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
DNV GL Sweden AB, Solna
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Därför ska du delta

Ämnesområden

Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Fritidsbåtar (47.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson
Projektledare
anette.eriksson@sis.se.invalid

Christine Allansson
Projektassistent
christine.allansson@sis.se.invalid