Standardutveckling · SIS/TK 232

Fritidsbåtar (under 24 m)

Säkerheten är A och O till sjöss! Tack vare den internationella standardiseringen finns ett effektivt instrument för att uppfylla kraven på säkerhet och kvalitet. För den svenska båtindustrin, som är tekniskt avancerad och exportberoende, innebär standardiseringen möjligheter att producera tillräckligt långa serier av sina båtmodeller.

Standardiseringsarbetet omfattar olika typer av fritidsbåtar upp till 24 m. Arbetsprogrammet är mycket omfattande med tydligt fokus på säkerhet. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktivet 2013/53/EU Recreational craft and personal watercraft, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, vilket skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, och stödjer därmed den svenska exportmarknaden.  

Genom att använda standarder inom området bidrar man också till FN:s hållbara mål för rent vatten (mål 6) och livet i vatten (mål 14).

SIS/TK 232 skapare ett forum för svenskt agerande och stor påverkansmöjlighet i den europeiska och internationella standardiseringen, CEN/TC 464 och ISO/TC 188 Small Craft.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 18 standarder
ISO 15085, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord
EN ISO 12217-1, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 1: Icke seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
EN ISO 12217-2, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 2: Seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
EN ISO 12217-3, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 3: Båtar med skrovlängd under 6 meter
ISO 6017, Small craft — Guidelines for auto watertight ventilation shutdown system
ISO 6185-3, Uppblåsbara båtar - Del 3: Båtar med en skrovlängd mindre än 8 m och motoreffekt på 15 kW eller mer
EN ISO 6185-3, Uppblåsbara båtar - Del 3: Båtar med en skrovlängd mindre än 8 m och motoreffekt på 15 kW eller mer
ISO 16315, Båtar - Elektriska drivsystem
ISO 10239, Båtar - Installationer för gasol
ISO 11812:2020/Amd 1, Båtar - Vattentäta eller snabblänsande recesser och sittbrunnar - Tillägg 1
ISO 8665-2, Båtar - Mätning och deklaration av effekt - Del 2: Elektrisk marin framdrivning
EN ISO 10240, Båtar - Ägarens instruktionsbok
EN ISO 8665-2, Båtar - Mätning och deklaration av effekt - Del 2: Elektrisk marin framdrivning
ISO 23625, Båtar - Litiumjonbatterier
EN ISO 10239, Båtar - Installationer för gasol
EN ISO 15085, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord
EN ISO 11812/A1, Båtar - Vattentäta eller snabblänsande recesser och sittbrunnar - Tillägg 1
EN ISO 11812, Båtar - Vattentäta eller snabblänsande recesser och sittbrunnar
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 84 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AB MarinElektro J Linell, Sollentuna
AB Volvo Penta, Göteborg
C Dejevik Engineering AB, Uddevalla
Candela Technology AB, Stockholm
Diab International AB, Laholm
DNV Sweden AB, Solna
Hallberg-Rassy VarvsAB, Ellös
Nimbus Group AB (publ), Västra Frölunda
Rupert Marine International AB, Åkersberga
Rutgerson Marin AB, Marstrand
Scania CV AB, Södertälje
Seldén Mast AB, Västra Frölunda
Sweboat Service AB, Stockholm
Svenska Kryssarklubben Båttekniska Nämnden, Västra Frölunda
Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen, Norrköping
Xshore AB (publ), Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 188, Small craft
ISO/TC 188/JWG 1, Joint ISO/TC 188 - IEC/TC 18 WG: Electric propulsion systems
ISO/TC 188/WG 2, Inflatable and life rafts
ISO/TC 188/WG 20, Windows, portlights, hatches, deadlights and doors
ISO/TC 188/WG 3, Cockpits: deck fittings and rigging parts
ISO/TC 188/WG 31, Fire protection
ISO/TC 188/WG 32, Lithium-Ion batteries
ISO/TC 188/WG 33, Liquefied petroleum gas systems
ISO/TC 188/WG 5, Engine and propulsive systems
ISO/TC 188/WG 9, Main dimensions of the craft and identification of the hull
CEN/TC 464, Small Craft
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Därför ska du delta

Ämnesområden

Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Fritidsbåtar (47.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta, SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen NeB, National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson
Projektledare
anette.eriksson@sis.se

Christine Allansson
Projektkoordinator
christine.allansson@sis.se

Tom Tveitan
Ordförande
AB Volvo Penta