Standardutveckling · SIS/TK 199

Skorstenar

En rätt anpassad skorstenslösning är en förutsättning för att garantera effektiv och säker eldning, oavsett typ av eldstad. Därmed är skorstenen en av de allra viktigaste delarna i en byggnad. Kommittén arbetar med standardiseringsarbete för skorstenar.

Kommittén för Skorstenar tar fram standarder, som främjar en säker användning av eldstäder. Med säker användning menas tydligt egenskapsdeklarerade produkter avseende tillverkning, distribution och försäljning av eldstäder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
EN 1856-1, Skorstenar - Krav för metallskorstenar - Del 1: Systemskorstenar
EN 1856-2, Skorstenar - Krav för metallskorstenar - Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler
EN 13384-1:2015/A1, Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad
EN 13384-2:2015/A1, Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 2: Skorstenar som betjänar mer än en eldstad
EN 15287-1, Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning - Del 1: Skorstenar och förbindelsekanaler för ej rumsförslutna eldstäder
EN 15287-2, Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning - Del 2: Skorstenar och förbindelsekanaler för rumsförslutna eldstäder
Visa fler Visa färre
Utgivet 39 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Nordiska Skorstensprodukter AB, Vargön
Schiedel Skorstenssystem AB, Västra Frölunda
Skorstensfejarmästarnas Service AB, Stockholm
Svenska Westaflex AB, Mölndal
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Byggnadsmaterial (91.100) Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggstandardpaket (92) Byggstandard, Utförande och kontroll (92.200) Byggarbeten (92.200.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Emma Risén
Projektledare
emma.risen@sis.se.invalid

Andreas Mannberg
Projektledare
andreas.mannberg@sis.se.invalid

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se.invalid