Standardutveckling · SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för cirka 40 procent av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med klassnings-, beräknings- och provningsmetoder för hela byggnader, byggprodukter och installationer samt produktstandarder för isolermaterial och installationsprodukter. Kommittén arbetar såväl med nationella standarder som internationella standarder inom CEN och ISO.

Den primära målsättningen med kommittén ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”, SIS/TK 189, är att ta fram hjälpmedel  för att bedöma en byggnads och dess ingående komponenters energianvändning samt bidra till energieffektivisering och att säkerställa god innemiljö för brukarna. Hur bygg- och installationsteknik samspelar i byggnaden är grundläggande för att byggnaden ska fungera väl som helhet, detta samordnas i standarderna i ett övergripande perspektiv. Produktion och tillförsel av energi, som ligger utanför byggnaden eller anläggningen, ingår dock inte i kommitténs arbete.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Att delta som expert i det internationella arbetet – SIS utbildning
Utgivet 290 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 7 arbetsgrupper
SIS/TK 189/AG 01, Material- och isoleringssystem
SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter
SIS/TK 189/AG 03, Värme och kylsystem
SIS/TK 189/AG 04, Innemiljö
SIS/TK 189/AG 05, Energiprestanda
SIS/TK 189/AG 08, Byggnadsautomation
SIS/TK 189/AG 09, Tekniskt vatten i värme-, kyl- och återvinningssystem
Visa fler Visa färre
Deltagare 47 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Bosch Thermoteknik AB, Tranås
Castellum, Göteborg
Chemiclean AB, Hägersten
CTC AB, Ljungby
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energiverket Stockholm AB, Bandhagen
GF Uponor AB, Virsbo
Göteborg Energi AB, Göteborg
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Malmö
Indoor Energy KAROB AB, Solna
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Stockholm
Isoleringsfirmornas Förening, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
IWT Sverige AB, Örebro
JM AB, Stockholm
Karnehed Design & Construction AB, Linköping
KNX Sweden, Vetlanda
Kraftringen Energi AB, Lund
KTH Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds Universitet, Lund
Malmö stad, Malmö
Mälarenergi AB, Västerås
Nibe AB, Markaryd
Notos Consult AB, Stockholm
Paroc AB, Skövde
QTF Sweden AB, Kalmar
Recticel Insulation Sweden AB, Wetteren
Region Uppsala, Fastighet och service, Uppsala
Retherm Kruge AB, Västra Frölunda
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Schneider Electric Buildings AB, Solna
Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB, Johanneshov
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Swegon Operations AB, Tomelilla
Swegon Operations AB, Arvika
Svennberg Ingenjörsbyrå AB, Onsala
Svensk Ventilation AB, Stockholm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Bromma
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
TTM Energiprodukter AB, Kalmar
Waren International AB, Skellefteå
Weber, Vintrie
Värmex AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 47 internationella kommittéer
ISO/TC 205, Building environment design
SIS/TK 189/AG 01, Material- och isoleringssystem:

CEN/TC 88, Thermal insulating materials and products

CEN/TC 88/WG 10, Building equipment and industrial installations

CEN/TC 88/WG 11, Vacuum insulation products (VIP)

CEN/TC 88/WG 15, In situ formed insulation products

CEN/TC 88/WG 18, External thermal insulation composite systems

CEN/TC 88/WG 2, Coordinating group

CEN/TC 88/WG 20, Expanded clay lightweight aggregates

CEN/TC 88/WG 3, Mineral wool

CEN/TC 88/WG 6, Rigid cellular polyurethane and polyisocyanurate

CEN/TC 88/WG 7, Rigid cellular phenolic foam

ISO/TC 163/SC 3, Thermal insulation products, components and systems

ISO/TC 163/SC 3/WG 9, Exterior insulation and finish systems

SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter:

CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components

CEN/TC 89/WG 15, Durability of adhesives for airtight layers

CEN/TC 89/WG 7, Thermal properties of doors and windows

CEN/TC 89/WG 8, Thermal test methods

ISO/TC 163/SC 1, Test and measurement methods

ISO/TC 163/SC 1/WG 20, Test methods at cryogenic temperature

ISO/TC 163/SC 1/WG 21, Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for buildings at elevated temperature range

ISO/TC 163/SC 1/WG 8, Moisture content and moisture permeability

ISO/TC 163/SC 2, Calculation methods

SIS/TK 189/AG 03, Värme och kylsystem:

CEN/TC 130, Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources

CEN/TC 130/WG 12, Connections for heating appliances

CEN/TC 130/WG 9, Floor heating - Systems and components

CEN/TC 228, Heating systems and water based cooling systems in buildings

CEN/TC 228/WG 1, General performance requirements of heating systems and sub-systems in buildings

CEN/TC 228/WG 4, Calculation methods and system performance and evaluation

ISO/TC 205/JWG 12, Joint ISO/TC 205 - ISO/TC 274 WG: Indoor Visual Environment

ISO/TC 205/WG 8, Radiant heating and cooling systems

ISO/TC 205/WG 9, Heating and cooling systems

SIS/TK 189/AG 04, Innemiljö:

CEN/TC 89/WG 10, Moisture

ISO/TC 205/JWG 11, Joint ISO/TC 205 - ISO/TC 163 WG: Moisture damage

ISO/TC 205/WG 7, Integration of nature and biodiversity in building design

SIS/TK 189/AG 05, Energiprestanda:

CEN/TC 350/WG 1, Environmental performance of buildings

CEN/TC 371, Energy Performance of Buildings

ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment

ISO/TC 163/SC 2/WG 4, Industrial calculations

ISO/TC 163/WG 4, Joint ISO/TC 163 - ISO/TC 205 WG: Energy performance of buildings using holistic approach

ISO/TC 205/AG 1, Joint advisory group TC 163 - TC 205 – Coordination of ISO 52000 family

ISO/TC 205/WG 1, General principles

ISO/TC 205/WG 10, Commissioning

ISO/TC 205/WG 2, Design of energy-efficient buildings

SIS/TK 189/AG 08, Byggnadsautomation:

CEN/TC 247, Building Automation, Controls and Building Management

CEN/TC 247/WG 4, Open System Data Transmission

CEN/TC 247/WG 6, Electronic control equipment for HVAC applications, integrated room automation, controls and management systems

ISO/TC 205/WG 3, Building Automation and Control System (BACS) Design

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Energi- och värmeöverföring (01.040.27) Terminologi och dokumentation (01) Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Färg- och ljusmätning (17.180.20) Instrument för temperaturmätning (17.200.20) Värmepumpar (27.080) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) IT-tillämpningar (35.240) Cellmaterial (83.100) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Byggstandardpaket (92) Anläggningsarbete (93) Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

ISO Focus: Creating sustainable cities

SIS/TK 189 deltar bland annat i ISO-standardiseringen via ISO/TC 163. ISO/TC 163 har svenskt sekretariat och förvaltar bland annat standardserien 52000. Mer om detta kan du i läsa i ISO Focus.

Läs och ladda ned

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bengt Rydstedt
Projektledare
bengt.rydstedt@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektkoordinator
anette.noren@sis.se

Eva-Lotta Kurkinen
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB