Standardutveckling · SIS/TK 184

Golvbeläggningar

Golvbeläggning som följer standarder underlättar för leverantörer och användare, både yrkesverksamma och privatpersoner. Kommittén för golvbeläggningar framför svenska intressen och bevakar den europeiska standardiseringen av halvhårda golv och laminatgolv.

Kommittén för Golvbeläggningar deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen och kommittéerna ”Resilient, textile and laminate floor coverings”, CEN/TC 134 samt ”Floor coverings”, ISO/TC 219. Ur svenskt perspektiv är det betydelsefullt att exempelvis fler europeiska golvstandarder framställs, då dessa gör det möjligt för svenska golvtillverkare att CE-märka produkterna enligt EU-direktivet för byggprodukter. Något som i sin tur underlättar den fria handeln eftersom standarder eliminerar tekniska handelshinder. Kommittéarbetet resulterar även i att kvaliteten på golv förbättras. På så sätt säkerställs att golvkonsumenter får en säker och funktionell produkt. Samtidigt ökar förståelsen för de olika egenskaperna hos golvbeläggningar. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 24 standarder
ISO 11856, Golvmaterial- Textila golv- Bestämning av fiber bindemedel med användning av en modifierad Martindale Maskin
EN 13813, Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster - Egenskaper och krav
EN 14904-1, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 1: Väsentliga egenskaper
EN 14904-2, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 2: Specifikationer
EN 14904-3, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 3: In situ Testing
ISO 10361, Textile floor coverings - Production of changes in appearance by means of Vettermann drum and hexapod tumbler tester
ISO 24337, Golvmaterial - Laminatgolv - Bestämning av geometriska egenskaper
CEN/TR 14041, Golvmaterial - Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv - Guide till EN 14041:2018
EN 17435, Golvmaterial - Ytor för idrottsområden - Testmetod för bestämning av Head Injury Criterion (HIC) och Critical Fall Height (CFH)
ISO 20326:2016/Amd 1, Golvmaterial - Specifikation för golvpaneler / montering för lös läggning - Tillägg 1
ISO 23999, Golvmaterial - Halvhårda golv - Bestämning av dimensionsstabilitet och kantresning efter påverkan av värme
EN ISO 23999, Golvmaterial - Halvhårda golv - Bestämning av dimensionsstabilitet och kantresning efter påverkan av värme
EN 12230, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Syntetiska ytskikt - Bestämning av hållfasthetsegenskaper
EN 15330-1, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - Del 1: Specifikation för sportbeläggning av konstgräs
EN 15330-3, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - Del 3: Konstgräs som används inomhus
EN 15330-4, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - Del 4: Specifikation för stötdämpande underlag
EN WI 00217119, Surfaces for sports areas - Test method for determination of surface regularity (evenness)
ISO 4760, Golvmaterial - Laminatgolv - Monterad skarvs motstånd mot lokal fukt
EN 17467, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av kvarstående intryck hos syntetiskt eller organiskt fyllmaterial för konstgräs efter statisk last
ISO 24338, Golvmaterial- Laminatgolv - Bestämning av nötningsmotstånd
ISO 24335, Golvmaterial - Laminatgolv - Bestämning av motstånd mot slag
EN 14499, Golvmaterial - Textilmattor - Lägsta krav för underlag för heltäckningsmatta
ISO 26986:2010/Amd 1, Golvmaterial - Halvhårda golv - Golvbeläggning av skummad PVC - Specifikation - Tillägg 1
EN WI 00134297, Golvmaterial - Halvhårda, textil-, laminat- och mekaniskt låsta modulgolv - Cirkulär ekonomi - Terminologi och definitioner
Visa fler Visa färre
Utgivet 160 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 184/AG 01, Halvhårda, textila- och laminatgolv
SIS/TK 184/AG 02, Sportbeläggningar
Deltagare 1 företag och organisationer
Gerflor Scandinavia AS, Johanneshov
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Deltagande i SIS/TK 184 Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggstandardpaket (92) Inredningsdelar (94.450) Byggprodukter (94.500) Byggnadsprojektering (94)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist
Projektledare
annika.almqvist@sis.se.invalid

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se.invalid