Nyhet · 2022-06-15

Ny svensk standard för glas i byggnader

Inom ramarna för det stora projekt där Boverket tar fram helt omarbetade byggregler för byggnation kommer en ny, frivillig, standard för byggnadsglas att utvecklas.

Boverket arbetar nu med en rejäl omarbetning av nuvarande byggregler. Detta påverkar även alla de standarder som berör byggnation. Därför inleder nu kommittén SIS TK 179 ett arbete med en helt ny standard som handlar om säkerhet med koppling till glas i byggnader. Resultatet ska bli en helt ny och frivillig nationell standard för glas. Den nya föreskriften beräknas publiceras den 1 juli 2024.

Syftet med standarden är att svara mot samhällets nya krav i Boverkets nya och förenklade byggregler. Den ska i första hand ange krav och provningsmetoder på glas och infästningar i byggnader så att risken för personskador begränsas. Standarden ska ge tydligare krav och direktiv till byggherrar, tillverkare och entreprenörer. Den ska också underlätta för myndigheterna som arbetar med kravkontroll av produkterna.

Denna standard är tänkt att ersätta och komplettera de allmänna råd som tas bort i BBR kopplat till glas i byggnader.

Är du intresserad av att vara med i arbetet? Kontakta projektledningen

Tobias Lundgren, tobias.lundgren@sis.se

Linn Holegård, linn.holegard@sis.se


Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS/TK 179? Kontakta gärna oss. 

Tobias Ludgren
Projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.