Standardutveckling · SIS/TK 145

Armering

Man kan tycka att stål för att armera betong är en enkel produkt som borde vara lätt att standardisera. Det är en produkt som tillverkas i de flesta av Europas länder och som används i alla. En harmoniserad standard för armeringsstål i Europa kommer att underlätta handeln.

Kommittén deltar i standardiseringen av armeringsstål, både traditionell och spännarmering avseende stålsorter, dimensioner och toleranser, specifika provningsmetoder, leveransbestämmelser, certifiering m.m. i första hand är kommittén inriktad mot arbetet i den europeiska kommittén ECISS/TC 104. Men även motsvarande arbete inom ISO.

Det har dock varit svårt att komma överens i Europa om den till synes enkla produkten armering och kommittén har därför publicerat en serie nationella standarder för armering i väntan på att europastandarden ska bli klar.

Påverka nationellt och internationellt

Standardisering av armeringsstål underlättar för konstruktörer, tillverkare, myndigheter och kontrollanter att specificera, kontrollera och handla med armering. Begränsning av antalet varianter rationaliserar för tillverkare och grossister och underlättar för användare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
EN 10138-2:2009, Spännarmering - Del 2: Tråd
EN 10138-3:2009, Spännarmering - Del 3: Lina
EN 10138-4:2009, Spännarmering - Del 4: Stång
EN 10138-1:2009, Spännarmering - Del 1: Allmänna fordringar
EN 10348, Armeringsstål - Förzinkad armering
ISO , Revision of ISO 6935-2, Steel for the reinforcement of concrete - Part 2. Ribbed bar
ISO , Epoxy-coated steel for the reinformcement of concrete
ISO , Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete
ISO , Epoxy powder and sealing material for the coating of steel for the reinforcement of concrete
EN 10369-1, Spännarmering - Skyddad och belagd lina - Del 1: Allmänna krav
EN 10369-2, Spännarmering - Skyddad och belagd lina - Del 2: Lina som kan glida i skyddet
EN 10369-3, Spännarmering - Skyddad och belagd lina - Del 3: Lina med fastsittande beläggning
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
EN 10370, Armeringsstål - Rostfritt stål
ISO 6435, Stainless steel bars for the reinforcement of concrete
ISO 10544, Cold-reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric
ISO 6935, Steel for the reinforcement of concrete - Part 3: Welded fabric
EN 10369, Prestressing steels - Greased and sheathed strands for the prestressing of concrete
Visa fler Visa färre
Utgivet 15 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Tibnor AB, Solna
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommittén arbetar just nu med att: Läs mer

Ämnesområden

Järn och stålprodukter (77.140) Stål för armering av betong (77.140.15)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2022
mars
tis
29
SIS/TK 145 Möte
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se.invalid

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se.invalid