Standardutveckling · SIS/TK 116

Oorganiska ytbeläggningar

Inom verkstadsindustrin utgör ytbehandling cirka 20 % av förädlingsvärdet. Missförstånd eller felaktigt specificerade krav vållar årligen stora kostnader och problem. Ett bra sätt att komma till rätta med detta är att hänvisa till europeiskt och globalt standardiserade krav på ytbeläggningar och metoder att prova beläggningarnas kvalitet. Kommittén behandlar skyddande och dekorativa metalliska och oorganiska beläggningar.

Kommittén deltar i ISO/TC 107 och CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, som arbetar med standarder för specifikationer, provningsmetoder, behandling före och efter beläggning och terminologi för oorganiska ytbeläggningar.

Kommittén har även tagit fram svensk nationell standard för passiverande beläggningar utan sexvärt krom för elektrolytiska zinkbeläggningar (SS 147000), eftersom en internationell standard saknades för detta.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén för Oorganiska ytbeläggningar ska följa och påverka det internationella och europeiska arbetet och bevaka att våra nationella krav på klimat, miljö, arbetsmiljö med mera beaktas. Detta för att standarderna för oorganiska ytbeläggningar blir användbara för svensk industri. Kommittéarbetet bidrar också till att sprida kunskap om de standarder som finns för att underlätta för användaren att hitta rätt standard.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 106 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Proton Finishing AB, Värnamo
Provexa Ytbehandling AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SYF Ytservice AB, Borås
Volvo Car Corporation, Göteborg
Zinc Info Norden AB Nordic Galvanizers, Danderyd
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 107, Metallic and other inorganic coatings
ISO/TC 107/JWG 4, Joint ISO/TC 107 - ISO/TC 35/SC 9 WG: Thickness measurement methods for coatings, paints and varnishes
ISO/TC 107/SC 3, Electrodeposited coatings and related finishes
ISO/TC 107/SC 4, Hot dip coatings (galvanized, etc.)
ISO/TC 107/SC 7, Corrosion tests
ISO/TC 107/SC 8, Chemical conversion coatings
ISO/TC 107/SC 9, Physical vapor deposition coatings
CEN/TC 262, Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Ytbehandling och ytbeläggning (25.220) Metalliska ytbeläggningar (25.220.40) Ytbehandling och ytbeläggning Allmänt (25.220.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningar, regelverk och ordlista inom standardisering.

Produktguide

Här finner du en produktguide över kommitténs standarder.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Anders Olsson
Ordförande
Proton Finishing AB