Standarder för kontinuitet, kris & risk

Ett säkert samhälle handlar om många delar som måste samverka. Standarder är en del. Här har vi samlat det vi på SIS erbjuder för att säkra verksamheter och underlätta för dig som arbetar med dessa uppgifter.

Du hittar utvalda standarder som kan erhållas kostnadsfritt, andra beställs och laddas ner digitalt eller i tryckt version. Välj det som passar er bäst. Använd de delar av standarden som ni har mest behov av, eller arbeta med helheten.

Våra utbildningar och företagsanpassade tjänster hjälper dig och dina medarbetare att känna trygghet när krav på extra insatser kan krävas av pressade situationer.

Standarder med beställningslänkar

Standarder kopplade till kontinuitetshantering:
Övriga kostnadsfria standarder i och med Covid-19 kopplade till området Samhällssäkerhet:


Utbildningar med användarfokus

SIS Utbildning erbjuder flera utbildningar inom detta område med utbildare som har gedigen yrkeserfarenhet. Välj digital utbildning eller utbildning på utvalda platser – ta del av aktuellt kursutbud.

SIS Utbildningar och konsulttjänster >

Ta kontakt med SIS Utbildning för offert gällande företagsinterna utbildningar eller konsulttjänster.

08 - 555 523 10
utbildning@sis.se

Ständig utveckling av standarder

Standarder har stor betydelse som stöd för att skapa ett mer robust samhälle.

Vill du veta mer om standardiseringsarbetet inom kontinuitet, kris och riskhantering kontakta:


Susanna Björk 
projektledare SIS
Informationsteknik och ledningssystem
susanna.bjork@sis.se


Om SIS verksamhet

Om kontinuitetshantering – intervju med Anders Rosqvist

SIS medverkade i MSB:s "Mötesplats Kontinuitetshantering" den 4 november 2020.

Lyssna på Anders Rosqvist, chef för Brand & Risk på Tyréns och ordförande för arbetsgruppen Kontinuitets­hantering och Resiliens TK 494/AG4, nedan.

Anders berättar om vilka standarder som finns och vad som är på gång i området.

SS 22304:2014 – Vägledning för kontinuitetshantering

MSB bekostar standarden för offentliga och privata aktörer i syfte att främja och stödja arbetet med kontinuitets­hantering i samhällsviktiga verksamheter och kritiska infrastrukturer.

Registrera dig för att få ditt egna exemplar av standarden.