Standard Svensk standard · SS 224404

Planglas - Blåst glas

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 224404

Planglas - Blåst glas
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna utgåva har färgat glas utgått som särskild typ. Blåst glas enligt denna standard är ett munblåst (nyantikglas även maskinblåst), genomsynligt eller ogenomsynligt, ofärgat eller färgat glas. Tillverkningssättet medför att tjockleken hos en och samma skiva varierar, vilket kan medföra oregelbunden reflexverkan och ljusbrytning. Under tillverkningen kan punktfel uppstå. Såväl under som efter tillverkningen kan därjämte mekaniska fel och anlöpning uppstå. Antikglas är dock avsiktligt försett med blåsor i glasmassan och har även i övrigt en oregelbunden struktur. Beträffande definitioner hänvisas till SS 22 44 01, Planglas - Terminologi.

Ämnesområden

Glasindustri och keramisk industri (01.040.81) Glas i byggnader (81.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 224404

Planglas - Blåst glas
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Flat glass - Blown glass

Artikelnummer: STD-6603

Utgåva: 3

Fastställd: 1978-07-01

Antal sidor: 1