Standard Svensk standard · SS-EN 13859-1:2014

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 1: Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13859-1:2014

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 1: Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

För CE-märkning så används SS-EN 13859-1:2005+A1:2008 då den är publicerad i EU:s oficiella tidning.

Omfattning
This European standard specifies the characteristics of flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this document.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13859-1:2014

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 1: Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing

Artikelnummer: STD-101792

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-05-07

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 13859-1:2010