Standard Svensk standard · SS-EN 13707:2013

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak - Definitioner och karaktäriserande egenskaper

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13707:2013

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

För CE-märkning används versionen 2004+A2:2009 som är publicerad i EU:s oficiella tidning

Omfattning
This European Standard specifies definitions and characteristics for flexible reinforced bitumen sheets for which the intended use is roofing. This covers sheets used as top layers, intermediate layers and underlayers. It does not cover reinforced bitumen sheets for waterproofing used as underlays for discontinuous roofing.
This European Standard does not cover waterproofing sheets which are intended to be used fully bonded under bituminous products (e.g. asphalt) directly applied at high temperature, specified by EN 14695.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13707:2013

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics

Artikelnummer: STD-99612

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-10-07

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 13707:2004+A2:2009