Standard Svensk standard · SS-EN 1108

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av dimensionsstabilitet vid cykliska temperaturväxlingar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1108

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av dimensionsstabilitet vid cykliska temperaturväxlingar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the determination of form stability under cyclical temperature changes. It is mainly applicable to metal faced and/or metal cored bitumen sheets fully bonded to a substrate. This test is not intended to be applied to vapour control layers.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1108

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av dimensionsstabilitet vid cykliska temperaturväxlingar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of form stability under cyclical temperature changes

Artikelnummer: STD-27683

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-31

Antal sidor: 9