Standard Svensk standard · SS 990001-2:2020

Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 990001-2:2020

Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Svenska Trädföreningen gällande förbetalda standarder inom trädvårdsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom trädvård >>

Omfattning
etta dokument specificerar krav på utförare av beskärningstjänster, avseende träd i miljöer där de
förvaltas på individnivå, i syfte att säkerställa funktion, säkerhet och estetik.
Detta dokument beskriver också processer och åtgärder för beskärning och hur dessa utförs på ett
korrekt sätt.
Detta dokument är inte avsett att användas vid beskärning av rötter, buskar, eller träd som förvaltas i
produktionssyfte, exempelvis för fruktodlingar och plantskolor.
Anm. Krav på beställare specificeras i SS 990001-1:2020.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 990001-2:2020

Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trädvård, SIS/TK 577

Internationell titel: Tree care — Processes and methods for tree pruning — Part 2: Requirements for providers

Artikelnummer: STD-80026597

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-11

Antal sidor: 20