Standard Svensk standard · SS 637004-1:2006

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 1: Begreppsmodell och applikationsschema

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637004:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637004-1:2006

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 1: Begreppsmodell och applikationsschema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 948 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 948 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard definierar modeller för information som beskriver väg- och järnvägsnät. Den definierar också hur annan information knyts till dessa nät. Standarden fokuserar på överföring av dessa informationsmängder mellan olika system. Standarden stödjer metadatahantering inklusive kvalitetsrapportering Standarden omfattar inte
— definition av nätanknutna företeelser
— regler för hur verklighetens företeelser representeras som data

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Allmänt Elektroteknik (29.020) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637004-1:2006

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 1: Begreppsmodell och applikationsschema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 948 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 948 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Geographic information - Road and railway networks - Part 1: Concept model and application schema

Artikelnummer: STD-44767

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-08

Antal sidor: 166

Finns även på: SS 637004-1:2006

Ersätter: SS 637004

Ersätts av: SS 637004:2009