Standardutveckling · SIS/TK 998

Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande

Här kan du hitta information om europeisk standardisering som pågår i CEN utan något svenskt deltagande. SIS fastställer, publicerar och säljer samtliga standarder som utvecklas i de nationella röstningarna.

Kommittén arbetar med att bevaka de nationella röstningarna av europeiska standardiseringar i CEN och ser till att de publiceras i rätt tid. I kommitténs arbete ingår det även att förbereda nya, svenska standardiseringar inför dess publicering.

Organisationer som vill vara med och påverka europeiska standardiseringar som inte ännu finns i Sverige kan vända sig till kommittén och få den hjälp som de behöver.  

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbeten i kommittén och inom europeisk standardisering utan svenskt deltagande. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 114 standarder
EN 2591-6403, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6403: Optical elements - Vibrations
EN 30-1-1:2008/FprA1, Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ISO 12956, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av karakteristisk öppningsvidd
N0095, Draft decision CEN/TC 413 C42/2016 Activation of a new work item (WI 00413009)
ISO 12960, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot vätskor
ISO 13437, Geotextilier och liknande produkter - Metod för att installera och ta upp prover från jord, samt provning av provkroppar på laboratoriet
EN ISO 24576, Geosynteter - Provningsmetod för att bestämma polymera geosyntetiska tätskikts beständighet mot miljöbetingad spänningssprickbildning (ISO/DIS 24576:2017)
ISO 22182, Geotextiles and geotextile-related products - Determination of abrasion resistance characteristics under wet conditions for hydraulic applications
EN 6040, Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
EN 30-2-2, Gasutrustning - Gasspisar - Del 2-2: Verkningsgrad - Spis med fläktförsedd ugn och/eller grill
EN 30-1-1, Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-1: Säkerhetskrav - Allmänt
EN 613, Gaseldade kaminer med sluten förbränningskammare av typ B11, typ C11, typ C31 och typ C91
EN 2349-001, Flyg- och rymdteknik - Krav och provningsmetoder för elkopplare
EN 12975, Solfångare - Allmänna krav
EN 9147, Flyg- och rymdteknik - Hantering av obrukbara produkter
EN 6069, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader lågt försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 13203-4, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 4: Bedömning av energiförbrukning gaskombinerad uppvärmning och kraftgenerering (mCHP) som producerar varmvatten och el
EN 203-2-1, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav på öppna gasbrännare och woktillsatser
EN 203-1, Gasutrustningar - Gaseldade utrustningar för storkök - Del 1: Allmänna säkerhetskrav
EN 2885, Flyg- och rymdteknik - Skruv med rundat huvud och förskjutet krysspår, fullstam, kort gänga med grov tolerans, i kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN 2886, Flyg- och rymdteknik - Skruv med rundat huvud och förskjutet krysspår, fullstam, kort gänga med fin tolerans, i kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN ISO 25475, Gödselmedel - Bestämning av ammoniakkväve (ISO 25475:2016)
EN 3660-062, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 062: Skärmat, förseglat och självlåsande kabeluttag av typ K, 90°, för värmekrympbart anslutningsdon - Produktstandard
EN 3792, Flyg- och rymdteknik - Anaeroba polymeriserade föreningar - Teknisk specifikation
EN 3660-063, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 063: Rakt, skärmat, förseglat och självlåsande kabeluttag av typ K, för värmekrympbart anslutningsdon - Produktstandard
EN 3660-064, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 064: Rakt, skärmat, förseglat och självlåsande kabeluttag av typ K, för värmekrympbart anslutningsdon - Produktstandard
EN 3660-065, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 065: Skärmat, förseglat och självlåsande kabeluttag av typ K, 90°, för värmekrympbart anslutningsdon - Produktstandard
EN 4260:2019, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av tekniska specifikationer
EN 4261:2019, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av standarder för provningsmetoder
EN 4385:2019, Flyg- och rymdteknik - Icke-metalliska material - Allmän samordning av standardisering - Samband mellan olika typer av standarder
EN 4259:2019, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Definition av allmänna termer
EN 4387:2019, Flyg- och rymdteknik - Icke-metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av tekniska specifikationer
EN 9300-125:2019, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Del 125: Explicit CAD-monteringsstruktur med produkt- och tillverkningsinformation (PMI)
EN 9300-121:2019, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 121: Semantisk representation med explicit geometri i 3D CAD med produkt- och tillverkningsinformation
EN 9300-120:2019, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 120: Explicit geometri i 3D CAD med grafisk produkt- och tillverkningsinformation
EN 3830:2019, Flyg- och rymdteknik - Elektriska system - Belastningsanalys
EN 13203-7, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 7: Utvärdering av energiförbrukningen för kombinationspannor utrustade med passiv avgasvärmeväxlare
EN 17093:2018/A1, Hushållsapparater utan vattenanslutning som används för dricksvattenrening - Filterkaraffer - Säkerhets- och utförandekrav, erforderlig märkning och information
EN 6049-009, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantlar av metaaramidfiber - Del 009: Självomslutande brandskyddsmantel, flexibel drifttemperatur efter installation från -55 °C till 260 °C - Produktstandard
EN 3879, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Tillsatsmaterial för svetsning - Teknisk specifikation
EN 2997-002, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska kontaktdon med gängkoppling, brandsäkra eller icke brandsäkra, kontinuerlig drifttemperatur -65 °C till 175 °C eller 200 °C, topptemperatur 260 °C - Del 002: Specifikation för prestanda och kontaktarrangemang
EN 26, Gasutrustningar - Varmvattenberedare av genomströmningstyp
EN ISO 11102-1, Förbränningsmotorer - Del 1: Säkerhetskrav och provning (ISO 11102-1:2020)
EN 16603-32-01, Rymdteknik - Frakturkontroll
EN 4841-1, Flyg- och rymdteknik - Vibrationsdämpare med bussningar - Del 1: Teknisk specifikation
EN 4841-2, Flyg- och rymdteknik - Vibrationsdämpare med bussningar - Del 2: Teknisk översikt
EN 2884, Flyg- och rymdteknik - Dubbla vinkelkrysskruvar av medelgänglängd och grov tolerans med fullstam, kort gänga, i anodiserad MOS2-smord titanlegering - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/ 315 °C
EN 3475-505, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 505: Dragprovning av ledare och trådar
EN 3774-006, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 006: 6,3 flatstift - Produktstandard
EN 2266-008, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för allmänt bruk - Drifttemperaturer mellan -55 °C och 200 °C - Del 008: Serie DRP (2 ledare), DRT (3 ledare), DRQ (4 ledare), mantlade flerledarkablar utskrivbara med UV-laser - Produktstandard
EN 2995-006, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 006: 6,3 mm och 2,8 mm flatstift med polariserad signalkontakt - Produktstandard
EN 16440-2, Provningsmetoder på kylutrustning för isolerade tempererade transporter - Del 2: Kylanordningar med eutektisk
EN 4860, Flyg- och rymdteknik - Miljöprovning - Provningsmetod Xb: Slitage på märkning, text, ytor och material som orsakas av gnidning med fingrar och händer
EN 4890, Flyg- och rymdteknik - Stål X4CrNiMo16-5-1 - Luftsmält, härdat och anlöpt - Plåtar: 0,3 mm≤ a≤ 6 mm - 900 MPa≤ Rm≤ 1 050 MPa
EN 3155-002, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 002: Förteckning över kontakter och kontakternas användning
EN 3660-003, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 003: Införingsmutter av typ A - Produktstandard
EN 3660-004, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 004: Rakt kabeluttag av typ A, utan försegling och med dragavlastning - Produktstandard
EN 3660-005, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 005: Kabeluttag av typ A, 90°, utan försegling och med dragavlastning - Produktstandard
EN 3838, Flyg- och rymdteknik - Krav för och provning av märkningar som anbringas av användaren på elektriska kablar för flygplan
EN 3375-001, Flyg- och rymdteknik - Elkabel för digital dataöverföring - Del 001: Teknisk specifikation
EN 4496, Flyg- och rymdteknik - Sänkskruv med 100° sänkvinkel och huvud i standardutförande med förskjutet krysspår, låg tolerans med fullstam och kort gänga, i anodiserad titanlegering med pigmenterad beläggning av aluminium - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/315 °C
EN 3373-001, Flyg- och rymdteknik - Kabelskor och parallellställda skarvar för kontaktpressning av elektriska ledare - Del 001: Teknisk specifikation
EN 9215, Programhantering - Motivering av definitionen och krav - En vägledning för utarbetande av en plan som motivering till definitionen och underlaget till definitionen
EN 9721, Flyg- och rymdteknik - Allmän rekommendation för arkitekturen för inbyggd testning (BIT) i ett integrerat system
EN 3773-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2665-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2794-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2995-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2516, Flyg- och rymdteknik - Passivering av rostfritt stål och dekontaminering av nickelbaserade legeringar
EN 4900, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 5086 - H111 - Strängpressade stänger - 10 mm < D&le; 300 mm
EN 4650, Flyg- och rymdteknik - Metod för märkning av ledningar och kablar, UV-laser
EN 4880, Flyg- och rymdteknik - Allmän teknisk specifikation för standarddelar
EN 2996-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3661-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3662-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3774-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3480, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Plåt - 6 mm < a &le; 50 mm - 500 MPa &le; Rm &le; 700 Mpa
EN 2467, Flyg- och rymdteknik - Stål X2CrNi18-9 (1.4307) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Plåtar, plattor och band - 0,4 mm &le; a &le; 20 mm - 520 MPa &le; Rm &le; 670 Mpa
EN 2573, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Trådar - 0,25 mm &le; De &le; 3 mm - Rm &le; 780 MPa
EN 4842, Flyg- och rymdteknik - X5CrNiCu15-5 (1.4545) -Omsmältning av konsumerbar elektrod (ESR eller VAR) - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad (H1025) - Stång för bearbetning - a eller D &le; 250 mm - 1070 MPa &le; Rm &le; 1200 MPa - Hög kvalitet
EN 3488, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Plattor och band - a &le; 6 mm - 500 MPa &le; Rm &le; 700 MPa
EN 3487, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Stänger för bearbetning - a eller D &le; 250 mm - 500 MPa &le; Rm &le; 700 MPa
EN 4157, Flyg- och rymdteknik - Länkhuvud med självreglerande dubbelt kullager och gängat skaft av stål - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 6093, Flyg- och rymdteknik - Anslutningsdon, rörligt med enkelt fäste
EN 4827, Flyg- och rymdteknik - Anodisering utan sexvärt krom av aluminium och aluminiumlegeringar
EN 4641-301, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter - Del 301: Fast sekundärskydd 50/125 µm GI-fiber med 1,8 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN 4566, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering CO-PH4101 (CoCr20W15N1) - Vakuumsmält - Upplösningsbehandlad - Smidesämnen - De &le; 100 mm
EN 15434-1, Vidhäftande tätningsmaterial - Del 1: Vidhäftande tätningsmaterial för glas
EN ISO 12005, Larsrar och lasertillbehör - Provningsmetoder för laserstrålens parametrar - Polarisation (ISO 12005:2021)
EN ISO 13696, Optik och optiska instrument - Provningsmetod för bestämning av spridd strålning orsakad av optiska komponenter (ISO 13696:2021)
EN ISO 24194, Solenergi - Solfångarfält - Kontroll av prestanda (ISO/DIS 24194:2021)
EN 16603-50-25, Rymdteknik - Meddelande om fastställelse av CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol, utgåva 3, september 2015
EN 16603-50-26, Rymdteknik - Meddelande om fastställelse av CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1, utgåva 2, september 2010
EN 16603-50-22, Rymdteknik - Meddelande om fastställelse av CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol, utgåva 2, september 2015
EN 16603-50-23, Rymdteknik - Meddelande om fastställelse av CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol, utgåva 3, september 2015
EN 16603-50-24, Rymdteknik - Meddelande om fastställelse av CCSDS 231.0-B-3, TC Synchronization and Channel Coding, utgåva 3, september 2017
EN 16603-50-21, Rymdteknik - Meddelande om fastställelse av CCSDS 131.0-B-3, TM Synchronization and Channel Coding, utgåva 3, september 2017
EN 16603-20-07, Rymdteknik - Elektromagnetisk kompatibilitet
EN 16603-50-16, Rymdteknik - Tidsutlöst ethernet
EN 16602-70-80, Kvalitetssäkring av rymdprodukter - Krav på bearbetning och kvalitetssäkring av pulverbäddsfusion av metalliska material för rymdtillämpningar
EN 16602-30-11, Flyg- och rymdteknik - Reducering - EEE komponenter
EN 16416, Geosyntetiska lertätskikt - Bestämning av vattenflödesindex - Flexibel väggpermeametermetod med konstant tryckhöjd
EN 17738, Geotextil och geotextilliknande produkter - Skada under installationsförfarande - Provning i full skala
EN ISO 22044, Kommersiella kylare för dryck - Klassificering, krav och provningsvillkor (ISO/FDIS 22044:2021)
EN 16602-70-61, Kvalitetssäkring av rymdprodukter - Högtillförlitlig lödning för ytmontering, blandad teknik samt för handmonterade elektriska anslutningar
EN 16602-60, Rymdproduktförsäkring - Elektriska, elektroniska och elektromekaniska (EEE) komponenter
EN 1417, Plast- och gummimaskiner - Säkerhetskrav för plast- och gummivalsverk
EN 16603-20, Rymdteknik - Elektrisk och elektronisk
EN 16602-60-13, Kvalitetssäkring av rymdprodukter - Kommersiella elektriska, elektroniska och elektromekaniska (EEE) komponenter
EN 17748-1, Grundläggande kunskapsbas för IKT-yrket (ICT BoK) - Del 1: Kunskapsbas
EN 15560, Gödselmedel - Bestämning av totalkväve i nitratfri kalciumcyanamid
EN 15561, Gödselmedel - Bestämning av totalkväve i nitratinnehållande kalciumcyanamid
EN 15562, Gödselmedel - Bestämning av cyanamidkväve
EN 12946, Kalkningsmedel - Bestämning av kalcium- och magnesiuminnehåll - Komplexiometrisk metod
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 753 standarder