Standard Svensk standard · SS 637004-1:2006

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 1: Begreppsmodell och applikationsschema

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637004:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637004-1:2006

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 1: Begreppsmodell och applikationsschema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 838 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 838 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard defines models for information describing road and railway networks. It also defines how other information is attached to these networks. The focus is on the transfer of this kind of information between different systems. The standard supports handling of metadata including quality reporting.
The standard does not include:
— Definitions of network-related phenomena.
— Rules regulating how reality-related phenomena are represented as data.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Allmänt Elektroteknik (29.020) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637004-1:2006

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 1: Begreppsmodell och applikationsschema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 838 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 838 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Geographic information - Road and railway networks - Part 1: Concept model and application schema

Artikelnummer: STD-60075

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-08

Antal sidor: 163

Finns även på: SS 637004-1:2006

Ersätter: SS 637004

Ersätts av: SS 637004:2009