Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6709:2009

Representation av geografisk position med koordinater (ISO 6709:2008, including Cor 1:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6709:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6709:2009

Representation av geografisk position med koordinater (ISO 6709:2008, including Cor 1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som specificerar representation av koordinater. Standarden tar upp såväl XML-kodning som visning av positioner i decimal och sexagesimal form. Standarden utkom i sin första utgåva 1983. 


Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This International Standard is applicable to the interchange of coordinates describing geographic point location. It specifies the representation of coordinates, including latitude and longitude, to be used in data interchange. It additionally specifies representation of horizontal point location using coordinate types other than latitude and longitude. It also specifies the representation of height and depth that may be associated with horizontal coordinates. Representation includes units of measure and coordinate order. This International Standard is not applicable to the representation of information held within computer memories during processing and in their use in registers of geodetic codes and parameters. This International Standard supports point location representation through the eXtensible Markup Language (XML) and, recognizing the need for compatibility with the previous version of this International Standard, ISO 6709:1983, allows for the use of a single alpha-numeric string to describe point locations. For computer data interchange of latitude and longitude, this International Standard generally suggests that decimal degrees be used. It allows the use of sexagesimal notations: degrees, minutes and decimal minutes or degrees, minutes, seconds and decimal seconds.This International Standard does not require special internal procedures, file-organization techniques, storage medium, languages, etc., to be used in its implementation.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6709:2009

Representation av geografisk position med koordinater (ISO 6709:2008, including Cor 1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Standard representation of geographic point location by coordinates (ISO 6709:2008, including Cor 1:2009)

Artikelnummer: STD-70200

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-03

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 6709:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 6709:2022