Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka (ISO 8191-2:1988 ändrad)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1021-2:2006 Tillägg: SS-EN 1021-2 T1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka (ISO 8191-2:1988 ändrad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 742 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 742 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av standarden beskriver en metod att bedömma antändligheten hos kombinationer av material, såsom klädsel och stoppning som används i stoppade sittmöbler, när de utsätts för en tändkälla i form av en liten gaslåga. Provningarna visar endast antändligheten hos en kombination av material som används i stoppade sittmöbler och inte antändligheten hos en viss färdig möbel vari dessa material ingår. De ger en antyden om den färdiga möbelns antändlighet men den är inte garanterat densamma.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka (ISO 8191-2:1988 ändrad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 742 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 742 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Furniture - Assessment of ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source: Match flame equivalent (ISO 8191-2:1988 modified)

Artikelnummer: STD-16170

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-04-22

Antal sidor: 23

Ersätts av: SS-EN 1021-2:2006