Standard Svensk standard · SS-EN 1847:2009

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Metod för påverkan från flytande kemikalier, inklusive vatten

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1847:2009

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Metod för påverkan från flytande kemikalier, inklusive vatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of exposing test specimens of plastic and rubber sheets for roofing, free from all external restraint, to liquid chemicals (including water), and methods for determining the changes in properties resulting from such exposure.

Ämnesområden

Gummi- och plastprodukter (83.140) Yttertak (91.060.20) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1847:2009

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Metod för påverkan från flytande kemikalier, inklusive vatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Plastics and rubber sheets for roof waterproofing - Methods for exposure to liquid chemicals, including water

Artikelnummer: STD-72048

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-12-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1847