Standard Svensk standard · SS-EN 12150-1:2015+A1:2019

Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12150-1:2015+A1:2019

Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar toleranser, planhet, kantbearbetning, granulering och fysikaliska och mekaniska egenskaper hos enkelt, plant, termiskt härdat säkerhetsglas av kalksodasilikattyp för användning i byggnader.
Information om böjt, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp ges i bilaga A, men denna produkt utgör inte en del av denna standard.
Andra krav, som inte specificeras i denna standard, kan gälla för termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp, som ingår som en del i flerglaskonstruktioner som laminerat glas eller isolerglasenheter, eller som utsätts för vidare behandling som exempelvis ytbeläggning. Tilläggskraven är specificerade i den tillämpliga produktstandarden. I denna situation förlorar inte det termiskt härdade säkerhetsglaset av kalk-sodasilikattyp sin böjhållfasthet eller sitt motstånd mot temperaturskillnader.
Glas som ytbehandlats (exempelvis sandblästrats, syraetsats) efter härdning omfattas inte av denna Europastandard.

Ämnesområden

Glas i byggnader (81.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12150-1:2015+A1:2019

Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsglas, SIS/TK 179/AG 02

Internationell titel: Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description

Artikelnummer: STD-80028643

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-14

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 12150-1:2015+A1:2019

Ersätter: SS-EN 12150-1:2015