Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 10217-3/A1:2005

Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 3: Legerade finkornstål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10217-3:2019
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Stålrör (77.140.75)