Standardutveckling · SIS/TK 137

Tryckkärlsstål

Tryckkärlsstål finns både på lastbilar och bussar samt större tryckkärl i form av ångpannor och reaktorkärl inom kärnkraft. Standardiseringsarbetet omfattar stål avsedda för tillverkning av tryckbärande anordningar såsom tryckkärl och rörledningar. Kommittén arbetar fram harmoniserade europeiska produktstandarder inom området.

Kommittén för tryckkärlsstål deltar aktivt i europeisk och internationell standardisering för att påverka det tekniska innehållet i framtida standarder. Standarderna syftar till att produkterna ska vara säkra, ha hög teknisk standard och de skall underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare. Standardiseringsarbetet omfattar bland annat standarder för provningsmetoder, leveransbestämmelser och materialspecifikationer. Kommittén är dessutom med och påverkar standarder för andra material som används inom tryckkärlsområdet. När det gäller standarder för konstruktion och kontroll av tryckkärl, se vidare Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Eftersom flertalet standarder är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis inköpare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exporten.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
EN 13445-2:2002/A4, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 2: Material
EN 13445-2:2021/A1, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 2: Material
EN 12952-2, Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 2: Material för pannors tryckbärande delar och tillbehör
EN 10217-1:2019/A1, Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Elektriskt motståndssvetsade och pulverbågsvetsade rör av olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper
Visa fler Visa färre
Utgivet 35 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
,
AB Alvenius Industrier, ESKILSTUNA
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Andritz AB, NORRKÖPING
DEKRA Industrial AB, SOLNA
Kiwa Sweden AB, SUNDSVALL
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, AVESTA
Outokumpu Stainless AB Avesta R & D Center, AVESTA
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 10, Steel for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
CEN/TC 267, Industrial piping and pipelines
CEN/TC 267/WG 2, Metallic materials
CEN/TC 269, Shell and water-tube boilers
CEN/TC 459/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
CEN/TC 459/SC 10/WG 1, Tubes for pressure purposes
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
CEN/TC 459/SC 7, Steels for pressure purposes
CEN/TC 54, Unfired pressure vessels
CEN/TC 54/WG 52, B - Material selection
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?
Aktuella remisser Att kommentera

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
+46704533317
emma.stenberg@sis.se