Standard Svensk standard · SS-EN 14419:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem och tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Övervakningssystem

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14419:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem och tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Övervakningssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for surveillance systems for directly buried hot water networks in accordance with EN 13941 1 and EN 13941 2.
This document specifies requirements for the manufacture of measuring elements, for the manufacture of factory made bonded pipe, fitting and valve assemblies with measuring elements as well as for the assembly of the measuring elements in the field.
All requirements and recommendations described in this document are based on the experience gained with existing surveillance systems and their principle function.
The specific requirements given are only valid for electrical wire based surveillance systems forming an integral part of the pipes, valves, fittings and joints.

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320) Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Plaströr (23.040.20) Rördelar av metall (23.040.40) Rördelar av plast (23.040.45) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14419:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem och tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Övervakningssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Surveillance systems

Artikelnummer: STD-80017695

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14419:2009