Standard Svensk standard · SS-EN 10217-1/A1:2005

Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10217-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10217-1/A1:2005

Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper
Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Stålrör (77.140.75)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10217-1/A1:2005

Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper
Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties

Artikelnummer: STD-38608

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 10217-1:2019