Standard Svensk standard · SS-EN 1024:2012

Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av form och mått

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1024:2012

Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av form och mått
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies the methods for determining the geometric characteristics of clay tiles as defined in EN 1304, Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications.

Ämnesområden

Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1024:2012

Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av form och mått
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics

Artikelnummer: STD-85852

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-23

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1024