Standard Svensk standard · SS-EN 1850-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av synliga defekter - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1850-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av synliga defekter - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the visible defects in plastic and rubber sheets for roof waterproofing, which could influence the functional behaviour of these sheets.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1850-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av synliga defekter - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-30455

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 6