Standard Svensk standard · SS-EN 1849-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av tjocklek och vikt per ytenhet - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1849-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av tjocklek och vikt per ytenhet - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of thickness and mass per unit area of bitumen sheets for roof waterproofing. The measurement of thickness is appropriate for most bitumen sheets including sheets with a factory applied mineral finish The determination of thickness is not applicable to sheets with pronounced surface texture or to sheets with a substantial fibrous backing. Where it is required to characterize these products, mass per unit area should be used instead. The determination of mass per unit area serves to verify the value stated by the manufacturer for information and is not applicable to perforated materials.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1849-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av tjocklek och vikt per ytenhet - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-28106

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-26

Antal sidor: 7