Standard Svensk standard · SS-EN 1848-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av längd, bredd, rakhet och planhet - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1848-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av längd, bredd, rakhet och planhet - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for the determination of length, width, straightness and flatness of plastic and rubber sheets for roof waterproofing supplied in rolls.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1848-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av längd, bredd, rakhet och planhet - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width, straightness and flatness - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-30453

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 7